Историята на Модзъ

中国国际广播电台

       Модзъ е живял около V в.пр.н.е., когато Китай още е представлявал много царства. Измежду тях, царство Чу било голямо царство, а Сун – малко.

      По това време, имало един известен дърводелец на име Гун Шугу, който направил за владетеля на Чу един нов боен уред, наречен “Стълба до облаците”. Този уред бил много висок и голям и се използвал за нападение на стените на вражеските царства и било, така да се каже, стратегическо оръдие. След като царство Чу имало тази стълба, то решило да нападне царство Сун за да провери ефикасността му.

      Когато чул това, Модзъ вървял 10 дена и 10 нощи и стигнал до столицата на Чу за да се срещне с майстор Гун Шугу и да се опита да го разубеди от тази война. Когато го видял, му казал:”На север има един човек, който ме обиди и аз искам да използвам твоята сила за да го убия.” Гун Шугу не знаел, че това не е вярно и му станало много неприятно, но не казал нищо. Модзъ продължил:”Аз мога да то дам много пари, които да са като отплата за убийството на онзи човек.” Гун Шугу отвърнал:”Аз съм добродетелен човек, как мога да взема пари за да убия някого?!””Царство Чу е голяма страна, има не малко население и обширна земя, но е решило да нападне малкото и слабо царство Сун. Това е несправедлива война. Ти казваш, че не можеш да убиеш хора, но ако стане война, колко нещастни обикновени хора ще загинат заради твоя нов уред. Има ли това някаква разлика с убиване на хора собственоръчно?”

      Гун Шугу го гледал стъписано и се опитал да вмъкне, че планът за нападения над царство Сун е на владетеля на Чу. Тогава, Модзъ отишъл заедно с него да види владетеля на Чу. Като той ги приел, Модзъ не започнал да говори първо за войната, а казал:”Искам да Ви помоля да ме посъветвате за нещо.” Владетелят на Чу го попитал, за какво става дума. Модзъ казал:”Има един човек, който захвърля собствената си красива колесница и иска да открадне старата и счупена колесница на съседа си; не иска собствените си богати и прекрасни дрехи, а иска да открадне вехториите на съседа си. Що за човек е това?” Владетелят на Чу не знаел, че това е въпрос с умисъл и казал:”Това е клептомания.” Модзъ се хванал за това и бързо отвърнал:”Царство Чу има обширна земя, а царство Сун е едно малко царство, това е все едно да сравним красивата със счупената колесница; Чу има много ресурси, а Сун е бедно, това е все едно да сравним богатите с вехтите дрехи. Затова, аз смятам, че нападението на Чу над Сун е като онзи болен от клептомания човек.”

      Владетелят на Чу се видял в затруднение, не знаел, какво да каже, но отсякъл:”Това, дето го казваш, е много точно, но Гун Шугу вече направи за мен стълбата до облаците и аз трябва да нападна Сун.” Модзъ спокойно отговорил:”Тази стълба въобще не е толкова добро оръдие, както си мислите, ако не ми вярвате, нека аз да се сражавам показно с Гун Шугу.”Владетелят на Чу му дал необходимите инструменти и му осигурил една градска стена, отбранителни съоръжения, както и стълбата до облаците и други нападателни уреди. Гун Шугу нападал модела на стената на царство Сун, но както и да сменял стратегиите си, не успял да победи Модзъ. Той изчерпал всички налични бойни устройства, а на Модзъ му останали още в запас.

      Гун Шугу не желаел да се признае за победен и казал на Модзъ:”Аз знам, как да ти се противопоставя, но няма да кажа.”Модзъ отвърнал:”И аз знам, как, но няма да ти кажа.”Владетелят на Чу попитал Модзъ, защо не иска да каже, а той му казал:”Гун Шугу иска само да ме убие. Той си мисли, че ако ме убие, няма да има, кой да защитава царство Сун. Но аз вече съм предал моите знания на учениците ми, така че, даже и да ме убие, пак няма да влезе през вратите на Сун.”

      Владетелят на Чу видял, как стоят нещата и бил принуден да каже:”Аз реших да не нападам царство Сун.” По този начин, Модзъ чрез своята мъдрост и смелост предпазил Сун от голяма беда.