Заемам стрели със сламени кораби

中国国际广播电台

       Около ІІІ в. в Китай се появяват трите царства Уей, Шу и У, измежду които Уей заема северната част на страната, Шу – югозападната, а У – южната. Веднъж, царство Уей изпратило голяма войска да нападне по воден път през река Яндзъ царство У. Не след дълго, войските на Уей навлезли в земите, близо до царство У, разбили лагер покрай реката и се приготвяли да нападнат.

      Предводителят на войските на У Джоу Ю, като анализирал положението на вражеските войски, решил да се отбранява със стрели и лъкове. Но откъде можело да се набавят за толкова кратко време стотици хиляди стрели? Според наличните майстори в цартсвото, за да направят толкова много стрели, им били нужни 10 дена, а това било прекалено дълго време за положението, в което изпаднало царство У.

      По онова време, предводителят на войските на царство Шу Джугъ Лян тъкмо бил на посещение в царство У. Джугъ Лян бил много прозорлив и мъдър човек и Джоу Ю се обърнал за съвет към него, как да разрешат в такъв кратък срок проблема с набавянето на стрелите. Джугъ Лян му казал, че са му достатъчни 3 дена. Всички решили, че Джугъ Лян просто говори големи приказки, но мъдрият предводител написал писмено съгласие, ако до дадения срок не изпълни задачата, да му отрежат главата. След като приел тази задача, той не започнал веднага да действа. Той казал на първия министър на У Лу Су, че толкова много стрели не могат да се набавят по обикновен начин. Той накарал Лу Су да му приготви 20 малки кораба, като във всеки кораб се качат по 30 войника. Корабите да са покрити изцяло с платно и да се сложат снопове слама. Освен това, Джугъ Лян помолил Лу Су да запази всичко в тайна. Лу Су приготвил всичко, както Джугъ Лян бил заръчал, но не разбирал въобще, за какво ще послужи това.

      Джугъ Лян обещал за 3 дена да приготви стотица хиляди стрели, но на първия ден не свършил нищо, както и на втория ден. Третият ден вече се приближавал, но нямало готова ни една стрела, всички много се притеснили за Джугъ Лян, защото ако той не успеел, то щял да изгуби живота си. На третия ден в дълбока нощ, Джугъ Лян помолил Лу Су да се качи на един малък кораб от. Лу Су го попитал:”Защо ме караш да се кача на кораба?””За да събираме заедно стрели.”Лу Су не разбрал и попитал:”От къде ще ги вземем?”. Джугъ Лян се разсмял:”Ще разбереш, като му дойде времето.” и заповядал на всичките двадесет кораба да се вържат един за друг с дълго въже и да тръгнат към стана на войските на Уей.

      През тази нощ паднала гъста мъгла, която се засилвала от водните изпарения, така че не се виждало почти нищо. Колкото била по-гъста мъглата, толкова по-бързо карал Джугъ Лян да плуват корабите. Когато стигнали до стана на войските на Уей, Джугъ Лян наредил на всички кораби да се подредят в една редица, а войниците да започната да думкат в барабани и да викат. Лу Су се стреснал много и казал на Джугъ Лян:”Ние имаме само 20 кораба и 300 войника, ако войските на врага ни нападнат, ние със сигурност ще умрем.” Джугъ Лян се усмихнал:”Аз се осмелявам да съм сигурен, че войските на Уей няма да ни нападнат в тази гъста мъгла, ние можем спокойно да пием вино на корабите ни.”

      В това време, в лагера на Уей чули барабаните и виковете и предводителят им Цао Цао свикал всички на спешен съвет. Най-накрая решили, че понеже заради гъстата мъгла няма как да разберат числеността на враговете им, затова да изпратят стрелци да обстрелват корабите със стрели за да не позволят на противника им да стъпи на земята. Те изпратили около 10 000 стрелци на брега на реката, които почнали да изстрелват стрела след стрела в посока на виковете. В един миг, стрелите заваляли като дъжд върху корабите на Джугъ Лян и се забивали в сламата. В това време, Джугъ Лян заповядал на корабите си да се обърнат от другата страна, за да може и тя да се напълни със стрели. Когато решил, че вече са събрали достатъчно стрели, наредил на корабите бързо да се връщат обратно. В това време мъглата вече почнала да се вдига постепенно и когато войските на Уей разбрали, какво става всъщност, било вече късно.

      Когато корабите на Джугъ Лян стигнали до лагера на У, главният предводител Джоу Ю вече изпратил 500 войника да пренесат стрелите. След като ги преброили, се оказало, че в сламата има забити точно 100 000 стрели. Джоу Ю не знаел, как да превъзнесе мъдростта на Джугъ Лян. Как той разбрал, че ще има голяма мъгла тази нощ? Оказало се, че Джугъ Лян бил много добър в наблюдението на природните явления и чрез внимателни изчисления, той стигнал до извода, че тази нощ ще падне гъста мъгла над реката. По този начин, Джугъ Лян използвал своята мъдрост и умелост за да вземе 100 000 стрели от вражеския лагер.