Тиен Дзи се състезава в надбягване с коне

中国国际广播电台

   

      През ІV в.пр.н.е. в Китай имало много царства, които се борели помежду си. Този период е познат като “Епоха на воюващите царства”. В царство Уей служел човек на име Сун Бин. Той попаднал жертва на интриги и бил принуден да избяга в царство Ци  с помощта на пратеника на това царство.

      Пратеникът на царство Ци го представил на великия пълководец на Ци – генерал Тиен Дзи. Тиен Дзи го помолил за съвети във воинското дело. Сун Бин му разяснявал 3 дена и 3 нощи и Тиен Дзи се изпълнил с голямо уважение към него и се отнасял към него като към най-почитаем гост. Сун Бин също бил много благодарен на Тиен Дзи и често му давал готови стратегии.

     По това време, най-голямото забавление за хората в царство Ци било надбягването с коне. Владетелят и сановниците често се състезавали с коне за забава, като залагали злато. Тиен Дзи също често се обзалагал с другите, но все губел. Веднъж, той пак загубил на състезанията с коне и се върнал много разстроен в къщи. Сун Бин се опитал да го успокои и казал:”Следващият път, ако може, ме заведи с теб на състезанията, може би ще мога да ти помогна.”

      Като дошло следващото състезание, Сун Бин отишъл заедно на полето с Тиен Дзи, където се събрали много чиновници и обикновени хора да гледат. Сун Бин научил, че конете се разделят според скоростта им на бягане на 3 категории, като украсата им била различна според категорията им. Конете се състезавали по категории и победителят се определял, ако спечели два от три пъти надбягване.

      Сун Бин внимателно наблюдавал и открил, че конят на Тиен Дзи не е по-лош от останалите, но се използва неправилно, затова собственикът му все губел. Сун Бин казал на Тиен Дзи:”Генерале, успокой се, аз имам начин да те накарам да спечелиш.” Като чул това, Тиен Дзи много се зарадвал и заложил 1000 златни монети срещу коня на владетеля. Владетелят никога не бил губел в състезанията и затова приел на драго сърце този облог.

      Преди състезанието, Тиен Дзи по съвет на Сун Бин използвал украсата на по-горна категория кон на своя кон от по-ниска категория и го направил все едно отговаря на коня на владетеля по категория. Когато състезанието започнало, добрият кон на владетеля литнал като стрела напред, а конят на Тиен Дзи изостанал далеч назад. Владетелят от радост се засмял от сърце. При втория кръг, пак по идея на Сун Бин, Тиен Дзи използвал своя кон от първа категория да се състезава с коня на владетеля от средна категория и сред ликуванията, конят на Тиен Дзи изпреварил коня на владетеля и спечелил втория тур. В решителния трети тур, конят на Тиен Дзи от средна категория се състезавал с този на владетеля от най-ниската категория и пак победил. Така с 2:1, Тиен Дзи спечелил над владетеля.

      Никога не претърпял поражение в състезанията дотогава владетел, много се удивил и се зачудил, откъде Тиен Дзи е взел толкова добър състезателен кон. Тогава Тиен Дзи казал на владетеля на Ци, че неговата победа въобще не е заради по-добрия кон, а заради стратегията му. След това, той разказал за идеята на Сун Бин и чак тогава владетелят проумял и поканил веднага Сун Бин в двореца. Сун Бин казал на владетеля на Ци, че когато има еднакви условия, трябва да се измисли такава стратегия, че да се победи противника. А ако има голяма разлика между условията, трябва да се приложи такава стратегия, че да се намалят загубите до най-ниско ниво. По-късно, владетелят на Ци назначил Сун Бин за предводител на цялата му армия. Така, Сун Бин започнал да си сътрудничи с Тиен Дзи и спечелили заедно редица победи в битките с другите царства.