Играещите се жаби и дракони

中国国际广播电台

        По време на династия Хан, в столицата Луоян и околностите и често се случвали земетресения. Според историческите записки, в периода между 89 до 140 г., там се случили 33 земетресения. Двете от 119 г. засегнали над десет околии и довели до големи разрушения, смъртни случаи сред хората и животните. Народът много се страхувал от земетресенията. Императорът решил, че се е провинил пред Небето и решил да увеличи данъците на хората за да може да направи големи ритуали за измолване на милостта на Небето. По това време, имало учен на име Джан Хан, който имал много задълбочени изследвания в областта на астрономията, историята и математиката. Той не вярвал на суеверията за причината на земетресенията, а смятал, че това е естествено явление, но просто хората знаят много малко за него. При това положение, той се заел да изследва причината за земетресенията

      Джан Хан внимателно наблюдавал и описвал всяко едно земетресение и по научен път достигнал до причината за тях. След многогодишни опити, през 132 г. той направил първия в Китай и света уред за предсказване на земетресения.

      Този уред бил излят от бронз във формата на амфора за вино, с диаметър един метър. В средата му имало дебела медена пръчка, отвън имало 8 тънки медени пръчки. Отвън имало излети 8 дракона, като всеки бил свързан с по една от пръчките, като главата и била повдигната нагоре и съответно гледали на четирите главни и четирите междинни посоки. Всека дракон държал в устата си по едно медено топче. Под главата на всеки дракон имало по една жаба с вдигната глава и отворена широко уста, в която можело да падне малкото топче от устата на дракона. Тези дракони и жаби сякаш си играели. Хората нарекли този уред “Играещите се жаби и дракони”. Според изчисленията на Джан Хан, ако някъде ставало земетресение, то пръчката, сочещата дадената посока ще се изкриви, ще доведе до разтваряне устата на дракона и топчето падало в устата на жабата, като се разнасяло звънтене, което посочвало на хората, къде е станало земетресение за да може правителството да вземе мерки за спасяване на хората и разчистване на района.

      През 133 г. в Луоян станало земетресение и уредът на Джан Хан го посочил много точно. След 4 години там се случили още 3 земетресения, които били предсказани от уреда на Джан Хан безпогрешно. Но един ден през февруари 138 г., Джан Хан открил, че топчето от устата на сочещия на запад дракон било паднало в устата на жабата, но никой не бил усетил никакъв трус. Това дало основание на противниците на уреда да го обявят за неверен и че може да предсказва земетресения само в района на Луоян. След 3-4 дена, от западния край на Луоян – провинция Гансу - дошъл пратеник и докладвал за земетресение там. Чак тогава, хората повярвали наистина, че уредът на Джан Хан не е само “играещи си жаби и дракони”, ами е истински научен уред. От тогава, Китай започнал да използва този уред за да предсказва далечни земетресения и да ги записва.