Сун Ю и историята на съседката му, която скришом го гледа през стената
中国国际广播电台

    В древнокитайската литература има известен творец на име Сун Ю, който бил много известен красавец. Сун Ю е съвременник на известния китайски поет Чу Юан. Чу Юан написва изящното по форма “Сбогуване с Чу”. Тази творба се отличава с изключително красив и майсторски стил и използва много метафори и символи за да създаде богати образи. След смъртта на Чу Юан, Сун Ю е важен представител на този стил. Той написва един трактат, който го прославя, озаглавен “Ода за Дън Тудзъ, който обича жените”, в който има една, свързана с него, история, наречена “Съседката ми скришом ме гледа през стената”.

      Според историята, Сун Ю и Дън Тудзъ са известни лекари от царство Чу, които били много близки с владетеля на Чу. Дън Тудзъ завиждал на таланта на Сун Ю и все търсел повод да говори лоши неща за него на владетеля. Веднъж, той казал на владетеля:”Сун Ю е толкова красив и образован, а и много обича жените, не трябва в никакъв случай да го допускате във Вашите покои. Там има толкова много красиви наложници, ако се срещнат със Сун Ю, то сигурно ще доведе до големи неприятности.”

      Тогава, владетелят на Чу извикал Сун Ю и го попитал, дали това, което казва Дън Тудзъ, е вярно. Сун Ю отвърнал:”Това, че съм красив, ми е дадено по рождение; това, че съм образован, е защото обичам да уча; що се отнася до това, че съм похотлив, няма такова нещо.”

      Владетелят попитал:”Как можеш да ми го докажеш?”

      “В царство Чу има най-много красавици от цялата Поднебесна, а от цялото царство Чу най-много красавици има в моя роден край Чънли. А най-известната красавица от Чънли е моята съседка. Това момиче, ако и се добави само сантиметър, то ще стане много висока; ако и се отнеме само сантиметър, то ще стане много ниска. Ако сложи пудра, ще стане прекалено бяла; ако сложи руж, то ще стане прекалено червена. Нейните зъби, коса, всичко е като трябва, няма къде да станат по-красиви. Като се усмихне леко, пленява всички благородници. Но тази красавица често скришом ме наблюдава през стената им и така е вече цели 3 години. Но аз не предприемам нищо, как може да се каже, че аз съм похотлив! Всъщност, именно Дън Тудзъ е похотлив.”

      Владетелят на Чу му казал да го докаже. Сун Ю отвърнал:”Жената на Дън Тудзъ въобще не е красива, но той още от мига, като я зърнал, се влюбил в нея и тя вече му е родила 5 деца.” Владетелят на Чу, като чул това, не знаел, какво да каже. Това е историята на “Съседката ми скришом ме гледа през стената”.

      Има много малко исторически записки за живота на Сун Ю, но, като наследник на стила на Чу Юан, той има голямо влияние за развитието на китайската литература. Той оставя след себе си само десетина произведения, измежду които много известни са “Ода за Гаотан” и “Ода за богинята”.

     В тях, той използва богати образи и умели похвати за да опише характера и красотата на богинята, с което дава голям принос в този род произведения. Например, в известното произведение на Цао Джъ “Ода за божеството от река Луо”, в “Красавицата от реката” на Сие Линюн, в “Ода за красавицата” на Съма Сианжу и др. се сътворяват женски образи с кристално-чиста душа и високи стремежи, които често превъплътяват политическите или личните идеали на твореца. Разбира се, те донякъде имат и отрицателно влияние, което се проявява в придворната поезия по време на Южната династия, като описанието на женските образи поема по погрешен път.