Трима души правят тигър

中国国际广播电台

      Ако лъжа или слух се повторят много-много пъти, то е много възможно обикновените хора да приемат несъществуващи или невъзможни неща за истински. В китайската култура, има история за тримата души, които правят тигър.

      През епохата на Воюващите царства през V в.пр.н.е. съжителствали едновременно много царства. Между тях много често се водели войни заради земя и нямало спокойствие в обществото. Именно заради това, следващите историци нарекли този период “Епоха на воюващите царства”.

      През този период имало две съседни царства – Уей и Джао, които сключили приятелски съюз. За да може този съюз да е по-успешен, двете царства се договорили да си разменят хора за заложници. Владетелят на Уей изпратил един от синовете си в столицата на царство Джао – Хандан. За да осигури безопасността на сина си, владетелят на Уей изпратил с него и министъра си Пан Цун.

      Пан Цун бил много талантлив политик, което му създало противници в двора. Той се притеснявал, че те ще се възползват от отсъствието му за да организират заговор срещу него. Затова, малко преди заминаването си, той казал на владетеля на Уей:”Ваше Височество, ако един човек дойде и Ви каже, че на улицата има тигър, Вие ще повярвате ли?”

      Владетелят отвърнал:”Няма да повярвам. Къде се е чуло и видяло тигър да дойде сред хората?”

      Пан Цун продължил:”А ако двама души заедно Ви кажат, че на улицата има тигър, ще повярвате ли?”

      “Ако двама души така казват, то аз ще полуповярвам.”

      “А ако трима Ви кажат, че на улицата има тигър, то ще повярвате ли?”

      Владетелят помислил и отвърнал:”Ако всички така казват, то на мен не ми остава друго, освен да повярвам.”

      Като чул този отговор на владетеля, Пан Цун се притеснил още повече и въздъхнал:”Владетелю, аз мисля, че тигърът наистина не е възможно да дойде сред хората, това е известно на всички. Но понеже трима души са го казали, то става възможно тигърът да дойде на улицата. Хандан се намира много по-далеч от нашата столица Далян, отколкото двореца от улицата, а хората, които говорят задължително гърба ми са повече от трима.”

      Владетелят на Уей проумял смисъла на думите на Пан Цун и поклатил глава:”Аз разбрах, какво мислиш, но не се притеснявай!”

      Пан Цун отишъл със сина на владетеля до царство Джао.

      Малко след като той тръгнал, както той очаквал, много хора започнали да говорят срещу него на владетеля. Отначало, владетелят защитавал Пан Цун и казвал, че той е много надарен и предан министър. За нещастие, враговете на Пан Цун продължили непрекъснато да го клеветят пред владетеля и накрая той им повярвал. Когато Пан Цун се върнал от царство Джао, владетелят на Уей не пожелал да го приеме.

      Има още една подобна на тази история. През периода на Воюващите царства имало един известен учен Дзън Цан, който бил невероятно добродетелен. Веднъж той отишъл на друго място и преди да се върне, друг човек, който носел същото име, бил арестуван заради убийство. Съседът на Дзън Цан разказал това на майка му:”Твоят син е арестуван заради убийство.”Майката много добре познавала сина си и била уверена,че това не е истина и продължила да тъче. След малко, дошъл друг човек и и казал:”Твоят син уби човек.” Майката на Дзън Цан започнала да се съмнява, но пак не повярвала, че нейният син може да е убиец. Но дошъл и трети човек, който и казал същото. Тя била толкова потресена, че починала.

      Сега, изразите “Трима души правят тигър” или “Дзън Цан е убиец” се използват за да се покаже силата на клеветите.