Съединяване на счупеното огледало

中国国际广播电台

        В древен Китай огледалото се използвало като широка литературна метафора. Творците описвали с него пълната луна, добродетелните и неопетнени хора, кристално чистите помисли или пък дълбокото вникване в дадено нещо. Метафората “съединяване на счупеното огледало” се използва при събиране наново на разделени съпрузи.

      Нашата история се случила през ІХ в., когато северен Китай бил под проспериращото и могъщо   управление на династия Суей, а южен Китай бил разделен на няколко малки царства. Град Жиенкан (днешен Нанкин) бил столицата на царство Чън. Династия Суей обърнала погледа си към малките южни царства и се приготвяла да ги присъедини и пак да обедини Китай.

      Сю Дъйен бил придворен към двора на императора на Чън. Той се оженил за сестрата на императора, принцеса Лъ Чан и двамата живеели в голяма любов. Но заради развала във властта, Сю Дъйен от рано предсказал, че царството ще загине и затова много се тревожел.

      Един ден, изпълнен с тревога, казал на жена си:”Сигурно скоро ще станат големи бесредици в Поднебесната и аз ще трябва да защитавам императора. Възможно е ние заради това да се разделим, но докато сме живи, има възможност пак да се срещнем. Трябва да си разменим по нещо като залог, че един ден пак ще се съберем.”

      Принцеса Лъ Чан се съгласила с мъжа си. Тогава той извадил едно бронзово огледало и го счупил на две, като оставил едната половина на себе си, а другата дал на жена си и и заръчал да я пази добре. Той добавил:”Ако се разделим, всяка година на 15-ия ден от първия месец ще изпращаме човек на пазара да продава това половин огледало. Докато съм жив, аз ще разпитвам навсякъде за теб и ще те търся по половината огледало, докато пак се съберем заедно.”

      Скоро след това, императорът на Суей изпратил войска да завладее столицата на царство Чън. Малката държава била победена, владетелят и убит, а Сю Дъйен успял да избяга. Императорът на Суей наградил помогналите му в битката с Чън придворни, като дал пленената принцеса Лъ Чан за жена на своя първи министър Ян Су.

      Скитащият се Сю Дъйен чул, че жена му е отведена в столицата на Суей Дасин (днешен Сиан) и тръгнал натам да провери, какво е станало с жена му. Всяка нощ, като останел сам, той изваждал половина огледало и си спомнял за хубавите мигове с жена си. А негова съпруга принцеса Лъ Чан, въпреки че живеела много охолно в палата на Ян Су, все тъжала за мъжа си и често гледала огледалото и си спомняла за миналото.

      Най-накрая дошъл 15-ия ден от първия месец. Сю Дъйен отишъл на пазара и видял един стар човек да продава за огромна цена половин огледало и, разбира се, никой не искал да го купи, затова старецът само ходел напред-назад по пазара. Сю Дъйен се престорил, че иска да купи половината огледало и хубаво го огледал – наистина било това на съпругата му. Той научил, че старецът е прислуга в палата на Ян Су и принцеса Лъ Чан му заръчала да продаде огледалото. Сю Дъйен написал стихотворение и го предал на стареца да го занесе на принцесата. В него пишело:”Огледалото върви заедно с човека, но ето днес огледалото се върна, а човекът го няма. То не отразява луната, а само блясъка и.”

      Принцесата, като видяла половината на огледалото от мъжа и стихотворението, започнала да плаче по цял ден и ни се хранела, ни пиела. Като научил за това, Ян Су много се трогнал и извикал Сю Дъйен и му разрешил да се върнат с жена му в родните им краища, а също и им подарил много неща. Така, двамата съпрузи най-накрая се събрали пак заедно.

      По-късно, в литературата се използва метафората “съединяване на счупеното огледало” за да обозначи събирането на двама разделени съпрузи, а с “трудно е да се съедини счупеното огледало” – разделянето на мъж и жена поради независещи от тях причини.