Мао Суей сам се предлага за пост

中国国际广播电台

      По време на периода на Воюващите царства, столицата на царство Юе – Хандан, била плътно обсадена от войските на царство Цин и опасността надвиснала над града.

      За да спаси Хандан, владетелят на Юе решил да сключи съюз с царство Чу за да се изправят заедно срещу Цин. За тази цел, той изпратил своя придворен Пин Юан да проведе преговорите.

      Пин Юан искал да избере измежду своите няколко хиляди подчинени 20 смели и умни човека да го придружат, но както и да подбирал, накрая събрал само 19 човека. Тогава един воин без да го канят, сам се предложил. Това бил Мао Суей.

      Пин Юан огледал Мао Суей и го попитал:”Кой си ти? За какво ме търсиш?”

      Мао Суей отвърнал:”Казвам се Мао Суей. Чух, че ще ходите на преговори с царство Чу за да спасим нашата столица и искам да Ви придружа.”

      Царедворецът пак попитал:”От колко време си в двора на императора?”

      Мао Суей отговорил:”От 3 години.”

      “Три години не са малко време. Ако един човек има особени заложби, той ще си пробие път като шило в торба и неговият талант ще стане достояние на всички. Но ти си служил 3 години под мое подчинение и не съм чул, то да имаш някакви особени заложби. Това мое отиване в царство Чу е много сериозна мисия за измолване на помощ и не могат да идват хора без особени заложби. Остани тук.”

      Пин Юан говорил съвсем искрено и прямо. Но Мао Суей, изпълнен със самоувереност, казал:”Вие не сте прав, не че аз нямам особени заложби, а Вие не сте ме сложили в торба. Ако ме бяхте сложили преди в торба, моите заложби щяха да излязат наяве като шило.”

      От този разговор, Пин Юан разбрал, че Мао Суей не е обикновен човек и приел неговата самопредлагане. Така, кортежът му се допълнил до 20 човека и тръгнали за царство Чу. Когато стигнали там, започнали да преговарят с владетеля на Чу. Пин Юан подробно представил необходимостта от съюз срещу Цин и помолил да бъде изпратена войска до Хандан за да помогне на обсадената столица, но владетелят на Чу нищо не казвал. Техните прегори продължили цяла сутрин до обяд, но нямало никакъв резултат. Чакащите отвън 20 придружаващи много се притеснили.

      Понеже Мао Суей се самопредложил за тази мисия, останалите 19 човека не го зачитали много и с мислели, че той е само силен на приказки. В това време, те решили да видят, дали го бива и го попитали:

      “Господин Мао, преговорите се водят от толкова време, а още няма резултат. Влез да попиташ какво става.”

      Мао Суей се съгласил веднага. Той хванал здраво меча на кръста си, поклонил се на владетеля на Чу и му казал:

      “Ваше височество, съюзът с Вашето царство против Цин е необходим. Само с две думи, Вие можете да решите това. Но от рано сутрин до сега още няма никакъв резултат, защо така/”

      Появата и въпроса на Мао Суей въобще не се харесали на владетеля на Чу. Той не му обърнал никакво внимание, а се извърнал възмутено към Пин Юан и го попитал:

      “Този кой е?”

      “От моята свита.”

      Владетелят на Чу много ядосано се обърнал към Мао Суей:

      “Ние сега обсъждаме неща, ти какъв си за да ни прекъсваш!?”

      Отговорът на владетеля на Чу накарал Мао Суей да кипне от гняв. Той извадил меча си и се приближил на две крачки от владетеля на Чу и с висок глас рекъл:

      “Дълбоко уважаеми владетелю, Вие се осмелявате да ми държите такъв тон, защото Вашето царство е велико! И защото около Вас е пълно със стража! Но нека да Ви кажа, че за тези 10 стъпки нищо нито могъществото на царството Ви, нито стражите ще Ви спасят, колкото и да викате.”

      Тези думи на Мао Суей така изплашили владетеля на Чу, че той не издал звук.

      Мао Суей продължил:”Царство Чу е голяма държава и е най-силната в Поднебесната. Но Вие до дъното на душата си се страхувате до смърт от Цин. Царство Цин няколко пъти напада Вашата страна и отне не малко земя, това не е ли срам?! Като си помислим за това, дори ние от Юе ни е срам. Сега ние сме дошли да преговаряме за съюз срещу Цин, който не само ще помогне на обсадената ни столица, но и ще се изправим срещу ненавистния Ви враг. Но въпреки това, Вие нищо не правите по въпроса. Как може да се наречете велик владетел?! Нима не Ви е срам?”

      Засрамен от развълнуваната реч на Мао Суей, владетелят на Чу не знаел, какво да каже.

      Мао Суей пак продължил:

      “Дълбоко уважаеми владетелю на Чу, какво има? Съгласни ли сте да сключим съюз да се изправим заедно срещу Цин?”

      “Съгласен съм! Съгласен съм!”, силно извикал владетеля на Чу.

      Чу и Юе подписали договор за съюз срещу Цин и Пин Юан със свитата си се върнал в Хандан. Като се срещнал с владетеля на Юе, Пин Юан казал:

      “Моята мисия в царство Чу е успешна само благодарение на г-н Мао Суей. Умелият му език е по-важен от всички наши придворни. Той е по-смел от милион юнаци!”

      Не минали и три дена и името на Мао Суей се разчуло навсякъде из Хандан. Днес този израз “Мао Суей сам се предлага за пост” се използва, когато талантлив човек смело се самопредлага за нещо.