Хан Син се унижава, като минава под краката на друг човек

中国国际广播电台

       През ІІ в.пр.н.е. в династия Цин, когато Китай за първи път в историята се обединява, Великата китайска стена придобива основните си очертания. Поради разногласия между бащата император и сина му, тази династия продължава само 15 години. В края и започват много селски въстания, появяват се множество велики герои, измежду които Хан Син.

      Хан Син е известен предводител от древен Китай. Той се ражда в бедно семейство и от малък остава сирак. Преди да започне да прави воинските си подвизи, Хан Син не се занимава нито с търговия, нито със земеделие, в дома му няма нищо и той живее в бедност и одумван от хората. Като слагал нещо в устата, той не бил сигурен, кога ще яде следващия път. Негов приятел бил местен дребен чиновник и Хан Син често ходил у тях да яде. Но като това продължило дълго време, жената на този чиновник започнала да го гледа накриво и нарочно преместила времето на ядене по-рано, за да може когато Хан Син дойде, вече да няма нищо за ядене. Хан Син много се ядосал на това и престанал да ходи у този чиновник.

      За да може да преживява, му оставало само да ходи на местната река да лови риба. Една възрастна жена, която перяла дрехи там, като видяла, че той няма нищо за ядене, му дала собствената си. Така продължило много дни поред. Хан Син много се трогнал от това и рекъл на тази старица:”Рано или късно аз ще мога да ти се отплатя.” Старицата много се ядосала и му отвърнала:”Я виж, какъв голям мъж си, а не можеш сам да се прехранваш! Понеже те виждам, колко си зле, затова ти давам да ядеш, кой ти иска да ми се отплащаш!?” Като чул това, Хан Син много се засрамил и твърдо решил да успее в някакъв занаят.

      В родния му край – град Хуейян, имало група младежи, които презирали Хан Син. Един ден, един от тях, като видял, че Хан Син е много висок и все носи меч, решил, че е страхливец, хванал го на пазара и му рекъл:”Ако ти имаш някаква смелост, изкарай меча си и ме пронижи! Ако си бъзльо, се промуши през краката ми.” Хората наоколо разбрали, че това е нарочно за да се унижи Хан Син и се зачудили, как ще реагира Хан Син. Хан Син се замислил за малко и, без да каже нищо, се промушил под краката на другия. Всички хора се засмели и решили, че Хан Син е голям страхливец, без никаква смелост. Именно от тук идва името на тази история.

      Всъщност, Хан Син е много талантлив човек. Той осъзнавал, че тогавашното общество се намира на границата на смяната на две династии и затова изучавал войнското дело и се упражнявал в бойни изкуства. Той твърдо вярвал, че един ден той ще стане много велик. През 209 г.пр.н.е. в цялата страна избухнали поредица селски въстания с цел да свалят династия Цин. Хан Син се присъединява към едно от най-добре организираните и силните. Предводител на това въстание е бъдещия император на следващата династия Лиу Бан. В началото, Хан Син се грижи само за превоза на храната за войската, което въобще не го удовлетворява. После той се запознава със съветника на Лиу Бан – Сяо Хъ и двамата често заедно обсъждат положението и воински дела. Така, Сяо Хъ разбрал, че Хан Син е един много надарен човек и го препоръчвал с всички сили на Лиу Бан. Но Лиу Бан не обръщал внимание на Хан Син.

      Един ден, огорченият Хан Син тайно напуснал войската на Лиу Бан и се присъединил към друго въстание. Като научил за това, Сяо Хъ не съобщил на Лиу Бан, а се качил на кон да ходи да намери Хан Син. Лиу Бан пък решил, че и двамата са го напуснали. След 2 дена, Сяо Хъ и Хан Син се върнали и Лиу Бан хем се учудил, хем се зарадвал и разпитал Сяо Хъ. Той му казал:”Аз заради Вас ходих да догоня този човек.” Лиу Бан не го разбрал и го попитал:”Преди избягаха много военноначалници, а ти не ходи да ги гониш, защо направи това за Хан Син?” Сяо Хъ отвърнал:”Предишните военноначалници все бяха обикновени хора, много е лесно да намерим нови, но такъв талант като Хан Син е много рядко да намерим. Ако Вие сте решен да покорите Поднебесната, единственият Ви сполучлив избор ще е да използвате Хан Син.” Лиу Бан казал:”Добре, нека тогава той под твое ръководство да поведе войските ни.” Сяо Хъ отвърнал:”Ако ще го правите обикновен началник, той няма да се съгласи да остане.” Лиу Бан решил:”Нека тогава да е главнокомандващ на войските ни.” Така, Хан Син се превърнал от отговарящ за храните в генерал. Той се заел да помага на Лиу Бан да завземе Поднебесната и печелил всяка битка до победния край.