Учудвам всички с внезапния си успех

中国国际广播电台

    От ІХ до V в.пр.н.е. в Китай е времето на Воюващите царства. През тази епоха имало десетина царства, които за да се задържат независими, трябвало да внимават много в правилната вътрешна и външна политика. Това довело до появата на отделна обществена група на съветниците на владетелите. Тези съветници имали собствени философски идеи и начини за управляването на държавата и били много умели в използването на живи и поучителни примери за да прокарат своите идеи, като същевременно не само да не накарат владетеля да се разсърди, но и да приеме техния план.

   Историята за “Учудвам всички с внезапния си успех” е взета от поуката, която съветникът Чун Юхун разказал на един владетел.

    Ци Уей заемал трона на царство Ци за кратък период. Когато той бил още престолонаследник, той бил един много умен и надарен младеж, който не само непрекъснато се стараел да научи нещо ново в общите и военните знания, но и обръщал голямо внимание на политиката на държавата, с надеждата, че ще успее да превърне страната в мощно царство след като се възкачи на престола. Но след като станал владетел, той открил, че неговата власт и възможността да се наслаждава на прелестите на живота са много по-големи от тези на престолонаследника. Всеки ден всички сановници и министри го приветствали и му угаждали, а като се върнел в покоите си, го чакали най-изтънчените ястия и вино, както и красиви жени. Така, лека-полека, неговите стремежи като младеж угаснали.

    Така изтекли 2 години, а владетелят все повече ставал зависим към алкохола и жените и по цял ден се занимавал само с пиене и лов, като поверил изцяло държавните дела на министрите си. Поради това, политиката не вървяла в правилно русло, сред чиновниците настъпил развала, царството все повече отслабвало и околните царства замисляли планове да го завземат. Истински загрижените за царството сановници и народ много се тревожели, но не смеели да се обърнат към владетеля им за да не ги накаже.

    Имало един съветник на име Чун Юхун, който имал много добър дар слово и в спор с другите често използвал интересни и различни алюзии. Той разбрал, че владетелят на Ци също много харесвал алюзии за да покаже ума си, и решил да намери сгоден случай да поговори с владетеля.

    Един ден, Чун Юхун се срещнал с владетеля Ци Уей и му казал:”Ваше Височество, аз искам да Ви задам една гатанка.” Владетелят веднага попитал:”Каква гатанка?”

    “В едно царство имало една голяма птица, която живеела в палата на владетеля цели 3 години, но тя не разпервала крила да излети, нито пък пеела, само безцелно седяла свита настрана. Можете ли да познаете, каква била тази птица?”

    Като чул това, владетелят веднага разбрал, че Чун Юхун осмива него самия за бездействието му. Но как да отговори на т.нар. гатанка?

    Той помислил дълго и накрая отвърнал:”Тази голяма птица, ти не знаеш, че това че тя не лети, не означава, че като разпери крила няма да отлети високо-високо в небето; това, че тя не пее, не означава, че като отвори човка, ще удиви всички хора. Ти само почакай и ще видиш.”

    След тази случка, Ци Уей се затворил да помисли на спокойствие и решил да поправи грешките от миналото си, да разгърне възможностите си и да извърши блестящи дела. Той първо въвел в ред държавната политика като свикал всички чиновници от цялата страна, като наградил заслужилите и наказал продажните. След това, той оправил армията и засилил бойната и сила. Цялото царство изведнъж било въведено в ред от най-горе до най-долу и пак се изпълнило с величие. Другите царства, които искали да го нападнат, като научили тази вест, много се учудили и казали, че владетелят Ци Уей е като голяма птица, която “като запее, удивява всички хора.”

    По-късно, “като запее, удивява всички хора”се превърнал във фразеологизъм, който се използва за да се посочи човек, който има необичайни заложби и ако му се удаде да ги покаже, удивява останалите с тях.