Като дете вече разбирам от всичко

中国国际广播电台

        Конфуций е известен древнокитайски философ и просветител, живял през VІ в.пр.н.е. Той е основател на конфуцианството и има изключително важно значение за цялата последваща китайска култура. По време на продължителния период на феодализма в Китай, управителите на страната използват идеите на конфуцианството като основа на политиката им, поради което родът на Конфуций е също много прочут. Измежду преките потомци на Конфуций има много известни личности, като един от тях е неговият праправнук от двадесето поколение Кун Жун. По-долу следва историята за “Като дете вече разбирам от всичко” и тя е свързана с него.

      Историята е взета от известния древнокитайски сборник  с новели “Нови истории от света”.

      Кун Жун живее през ІІ в., по време на династия Хан. Той бил изключително ерудиран. Поради влиянието на семейството му, от малък той вече проявява голям ум. Особено в речите, още като бил малък, вече се прочул с това.

      Когато Кун Жун бил на 10 години, той отива заедно с баща си в столицата Луоян на посещение при тогавашния управител на града Ли Юанли. Ли Юанли бил много известен и високомерен учен. Всеки ден при него идвали много посетители, но ако те не били от известен род, стражата, по нареждане, даже не известявала за идването им.

      Десетгодишният Кун Жун много искал да се срещне с управителя. Един ден, той отишъл пред портата му и помолил на стражата други извести за него. Но те като видели, че той е само едно дете, искали да го изгонят. На Кун Жун веднага му хрумнала идея и им казал:”Аз съм роднина на Ли Юанли, той със сигурност ще ме приеме.”

      След като стражата известила на Ли Юанли, сановникът много се учудил, защото той нямал такъв роднина. Но все пак решил да приеме Кун Жун.

      Като видял детето, Ли Юанли попитал с любопитство:”Да те попитам, какво е родството помежду ни?”

      Кун Жун отвърнал:”Аз съм наследник на рода на Конфуций, а ти  - на Лаодзъ. Всички в Поднебесната знаят, че когато веднъж Конфуций се е допитвал до Лаодзъ за съвет по етикета, което означава, че те са били в отношение на учител-ученик, т.е. ние двамата с теб имаме връзка през поколенията!”

      В китайската история по същото време с Конфуций имало и друг много известен философ – Лаодзъ. Лаодзъ всъщност се казвал Ли Дан и е основател на даоизма. Според преданията, една година Конфуций се сблъскал с неразрешим въпрос и принизявайки се до ранга на ученик, смирено помолил Ли Дан за съвет.

      В този ден в дома на Ли Юанли имало много гости, които неимоверно се удивили на ерудираността на детето и способността му да намери отговор на всичко.

      В същото време дошъл друг човек на име Чън Уей на посещение при Ли Юанли. Чън Уей бил също много известен учен. Другите гости в дома на Ли Юанли му разказали за думите на Кун Жун. Но Чън Уей не повярвал и пред самия Кун Жун, без много да мисли, казал:”Като малък вече разбира от всичко, но не е задължително, че ще стане бележит човек като голям.” Смисълът на това било, че въпреки че като малък е много умен, но не е сигурно, че ще израсне като способен човек. Умният Кун Жун веднага отвърнал на тези думи:”Аз си мисля, че когато г-н Чън е бил малък, то със сигурност е бил много умен.” Подтекстът на тези думи бил, че Чън Уей е един посредствен човек. Той не намерил, какво да отвърне на тези думи и само мълчал.

      Има и друга известна в цял Китай история, свързана с Кун Жун и как той делял крушите. В нея се разказва, че когато Кун Жун бил малък и цялото му семейство се събирало да яде круши, той винаги избирал най-голямата и я давал на най-възрастния, а на себе си оставял най-малката, т.е. бил изключително възпитан.

      След като пораснал, неговите знания се разширили още повече и той станал местен чиновник. По това време, империята започва да се разцепва и се образуват три царства. Кун Жун е образован човек в истинския смисъл на думата, който в цялото си поведение и произведения често изразявал тревогата и недоволството си спрямо тогавашното положение и най-накрая бил убит от известната историческа личност Цао Цао.