Храмът на предците в Дзин

中国国际广播电台


     Парковете и градините в южен Китай са известни в цялата страна и по света. В северен Китай също има един много известен парк, който се нарича “Малкия юг на Яндзъ” на Севера. Той се намира при храма на предците в Дзин в околностите на град Тайюан в провинция Шанси.

    Храмът на предците в Дзин се намира при източника на река Дзиншуей. Той е разположен сред планината и покрай реката и в него има близо 100 различни зали, сгради, павилиони, мостове и други конструкции, които образуват пейзаж като картина, който е наслада за взора. Що се отнася до историята на самия храм, то за нея трябва повече време да я разкажем.

    През 1064 г.пр.н.е. първият император от династия Джоу - Джоу У събаря династия Шан, но само 2 години след това почива съвсем млад. Неговият престолонаследник се качва на престола под името Джоу Чън. Според преданията, когато Джоу Чън става император, той е още бебе и всеки ден първият министър Джоу Гун го носел на гърба си за да приема князете и министрите. Поради невръстната възраст на императора, делата на държавата се водели от първия министър. Джоу Гун бил много предан, като успокоил няколко поредни опити за безредици, а и отделял много време и усилия за да обучава малкия владетел, как да стане добър император.

    Един ден, императорът и по-малкият му брат Шу Ю си играели заедно в двора на палата. Джоу Чън направил от едно листо от тута нефритен гуей (вид украшение на владетелите по време на церемонии – б.пр.) и го подарил на брат си, като му казал:”Аз те определям за княз с това.”Джоу Гун научил за тази случка и след няколко дена помолил Джоу Чън да избере подходящ ден за присъждането на титлата княз на брат му. Императорът се засмял:”Аз само се пошегувах с него.”Джоу Гун тогава със съвсем сериозен вид отвърнал:”Императорът не може да се шегува. Всичко, което казвате, се записва от придворния историк и това ще бъде съобщено на останалите от вестителя.” Така, императорът се отнесъл сериозно към това и дал на брат си имението Тан. Това е известната история за “Присъждам титла на брат си с листо”.

    Тогавашният район Тан е в днешната провинция Шанси. След като Шу Ю пораснал, той отишъл да управлява в имението си, развил селското стопанство, провел работи по напояването и постепенно подобрил живота на местните хора, с което заслужил похвалата им. По-късно, неговият син, като видял, че местните хора се прехранват благодарение на протичащата река Дзиншуей, променил името на княжеството в Дзин. Следващите поколения построяват в памет на Шу Ю храм при извора на Дзиншуей и го наричат храма на Шу Ю или храма в Дзин.

    Сега още не е установено с точност времето на построяване на храма. Най-ранните записки за него са от Северна Уей от 466 до 572 г. От това може да се види, че историята на Храма на предците в Дзин започва да се смята от тогава, т.е.е  вече на над 1000 години. През времето, той е претърпял много ремонти и разширяване и непрекъснато е менял външния си вид. През 646 г. вторият император на династия Тан Ли Шъмин идва тук и изписва една стела за храма и нарежда да се започне голямо разширяване на постройката. През ХІ в., император от династия Сун построява огромна и величествена зала в памет на майката на Шу Ю - Ба Чян. По-късно, тази зала се взима за център на особености, покрай който се построяват в различни династии други павилиони, тераси, мостове и др., като всичко е изпълнено с голямо майсторство и се съчетава умело и прилича едновременно и на храмов, и на дворцов комплекс.

   В храма на предците в Дзин има не само прекрасни постройки от различни епохи, но тук се намират и известните кипарис от Джоу и софора от Суей. Според преданието, кипарисът е посаден през Западна Джоу (ХІ-VІІІ в.пр.н.е.) отстрани на залата в памет на майката на Шу Ю и е наклонен на юг на 400 спрямо земята, а короната му се разтваря над покрива на храма. Кипарисът е на близо 2000 години, а софората – на над 1000 години. Тези две вековни дървета са все още изпълнени с жизненост и се съчетават с източника при храма. Те дават дебела сянка под която тече спокойно водата и това е един невероятно очарователен пейзаж. Ако отидете в провинция Шанси на пътешествие, задължително трябва да минете през при Храма на предците в Дзин.