Стелата без надписи в Чиен Лин

中国国际广播电台


   В Чиен Лин, на север от река Уейхъ, в провинция Шаанси в западен Китай се намира единствената в страната гробница, в която са погребани заедно двама императора преди 2000 години. Това са императорът от династия Тан Ли Джъ и от династия Джоу У Дзътиен, които не само представляват две различни династии, но и са съпрузи. У Дзътиен е първата жена-император в историята на Китай и целият и живот е изпълнен с чудни истории. След като тя почива, на гроба и се поставя огромна стела, върху която няма нито един йероглиф и затова е наречена “Стелата без надписи”. Сега, Чиен Лин е подал молба за включване в списъка на световното културно наследство.

      У Дзътиен е родена през 624 г. На 14 годишна възраст тя е  взета в двореца като наложница на втория император от Тан Тайдзун. Още от малка тя проявява волеви и решителен характер. Тогавашният император имал един буен кон, който не давал на никого да го язди. Но У Дзътиен казала на Тайдзун:”Аз мога да обуздая този кон, но ми трябва железен камшик и кинжал. Първо ще използвам железния камшик да го изведа и ако той не ме слуша, ще го ударя в главата; ако пак не ми се подчини, ще му прережа гърлото с кинжала.” Императорът много се удивил, защото не предполагал, че една благовъзпитана наложница може да говори така, а престолонаследникът Ли Джъ веднага си харесал по-голямата от него с 4 години У Дзътиен.

      След като Тайдзун починал, според обичая, У Дзътиен била изпратена в манастир, а Ли Джъ се възкачил на престола под името Гаодзун. Той не бил забравил У Дзътиен и не след дълго я приел обратно в двореца, като я направил своя почетна наложница.  Но У Дзътиен въобще не била доволна от това и жадувала да стане императрица. Затова тя измислила вероломен план. Тогавашната императрица Уан Шъ все не можела да забременее и много обичала малки деца. Един ден, тя отишла да види новородената дъщеря на У Дзътиен. Когато Уан Шъ се приготвяла да си тръгне, У Дзътиен удушила собственото си дете и го покрила с одеялото. След малко, самият император дошъл да види дъщеря си и като отметнал одеялото, видял, че тя е мъртва и страшно се потресъл. У Дзътиен започнала да ридае и припаднала. Гаодзун попитал придворната дама, кой е идвал, а те му отвърнали, че императрицата е посетила детето преди него. Гаодзун много се разгневил и решил, че тя е убила бебето и я намразил. След това, У Дзътиен пак си послужила с коварство докато накара императорът да се отрече от Уан Шъ, а тя самата да стане императрица.

      След като си присвоила званието на императрица, У Дзътиен престъпила традицията, че жените не могат да взимат участие в управлението на държавата и започнала да се меси в политиката на империята, като постепенно започнала да се отнася с пренебрежение към Ли Джъ. По-късно, той се видял принуден да и предаде всички правомощия на нея и двамата били наречени от сановниците им “Двамата светци.”

      След смъртта на император Гаодзун, У Дзътиен взима цялата власт в свои ръце и премахва двама императора поред, а когато е на 67 години, променя девиза на империята от Тан на Джоу и се качва официално на престола. Така тя се превръща в най-възрастния император, който се възкачва на престола на страната в китайската история и е единствената жена-императрица.

      След като У Дзътиен застава начело на държавата и се обкръжава с жестоки помощници, като почва безразборно да убива хора и да премахва тези, които са против нея. По нейна заповед е избит безмилостно императорския род Дзун, включително и нейния собствен син и наследник на трона. Първият министър на Тан Сю Дзинйе и принц Луо Бин решават да възвърнат властта на династия Тан и в Янджоу те вдигат въстание срещу нея. Принц Луо Бин написва осъдителен трактат срещу жестоката императрица У Дзитиен. След като тя прочита трактата, тя вижда, че те са извадили вътре на показ ниския и произход. Тя само поклаща глава и се усмихва, а след като дочита до края, попитва:”Кой е написал това?” Нейният първи министър отговаря:”Принц Луо Бин.””Значи, това е грешка на неговия министър. Как може един толкова надарен човек да се остави сред обикновените хора?”, казала тя и изпратила войска от 300 000 души да разгроми Сю Дзинйе. Сю и принц Луо Бин са убити.

      Но от друга страна, У Дзътиен поощрява развитието на селското стопанство, развива системата на държавните изпити, умело подбира талантливи хора, държи под око роднините и приближените си, издига общественото място на жените. Тя заема престола като императрица 15 години, но всъщност управлява почти половин век. Под нейното управление, мощта на Китай нараства значително, обществото е спокойно, населението се увеличава, икономиката процъфтява, както и многократно отблъсква нападенията на чужди племена. С всичко това, тя продължава периода на разцвет на династия Тан.

      У Дзътиен почива на 82 години и е погребана при съпруга си Гаодзун в Чиенлин, а на гроба и се поставя стела без надписи. Тази стела е изработена от монолитен каменен блок и е висока 8 м., а широка 2 м.. Тя е изработена много майсторски, но не са изгравирани никакви йероглифи, с което се прочува в цялата Поднебесна. Следващите поколения не добавят никакви надписи върху гробницата на У Дзътиен и се носят различни слухове за нея. Някои смятат, че тази стела е в прослава на У Дзътиен, т.е. че нейните постижения нямат нужда да бъдат описвани с думи. Други смятат, че тъй като У Дзътиен разбива традицията Китай да се управлява само от мъже и сама разбира провинението си, затова не иска да остави паметник за делата си. Трети пък смятат, че след като след смъртта си тя пак ще се съедини със съпруга си, то не било ясно, какво трябва да се напише на гроба – “Императрица Ли от династия Тан” или “Император У от династия Джоу”, затова стелата останала без надписи. Най-много хора са склонни да вярват, че това е един мъдър ход от страна на У Дзътиен, защото и било ясно, че следващите поколения ще имат различно мнение за нея и затова нямало как да обобщи живота си върху стелата и така я оставила без надписи за да могат следващите поколения да отсъдят добрините и злините и.