Жабата  на дъното на кладенеца

中国国际广播电台

     На дъното на един дълбок кладенец живеела една жаба, която се радвала на всеки ден. Един ден, от там минала една костенурка от Източно море и жабата и казала:”Толкова съм радостна! Като ходя да се забавлявам, подскачам по гредите на кладенеца; като се връщам да си почивам, сядам на плочките в кладенеца; като скачам из калта, тя покрива само моите крака и пръска по гърба ми. Като погледна онези малки червейчета и животинки, кое от тях може да се сравнява с мен!?” Освен това, аз сама ползвам този кладенец и подскачам из него накъдето ми хрумне и си почивам, когато реша. Толкова е хубаво! Защо не слезеш да видиш сама?”

   Костенурката още не била спуснала левия си крак, а десният и вече се заклещил и тя прибързано го изтеглила и разказала на жабата за морето. Костенурката казала:”Не мислиш ли, че 1000 ли е много голямо разстояние, но то не е достатъчно да се опише ширината на морето; хиляда жън е много високо, но то не е достатъчно да опише дълбочината на морето. По времето на Ся и Ю, от 10 години 9 са били с наводнения, но водата в морето не се надигна; по времето на Шан и Тан, от 8 години 7 са били сушави, но водата в морето не намаля. Вечното море не зависи ни от времето, ни от дъждовете. Това се нарича истинската радост да живееш в Източно море!”

   Жабата, след като изслушала костенурката, много се стреснала, големите и очи хлътнали от уплаха.

    Тази басня ни казва, че не трябва да гледаме само от една страна, а да си набавим повече подробности; не трябва да се възгордяваме само от един успех.