Хъ подарява нефрита

中国国际广播电台


       Един човек на име Ка Хъ от царство Чу намерил много рядък нефрит, който още не бил обработен и решил да го подари на владетеля Ли. Владетелят Ли извикал  майстор да определи камъка и майсторът казал:”Това е обикновен камък!” Владетелят решил, че ка Хъ е мошеник и заповядал да му отрежат левия крак.

    След като владетелят Ли починал, на престола се възкачил владетеля У. Ка Хъ пак дошъл да му подари камъка, но пак се повторила същата история, като майсторът определил, че това е най-обикновен камък. Затова, владетелят заповядал да отрежат десния крак  на Ка Хъ.

    След като владетеля У починал, той бил наследен от владетеля Уън. Ка Хъ прегърнал камъка в подножието на планината и плакал 3 дена и 3 нощи, като изплакал всичките си сълзи и даже от очите му закапала кръв. Като чул за това, владетелят Уън изпратил човек да попита Ка Хъ, като казал:”В Поднебесната има толкова много хора с отрязани два крака, ти защо плачеш толкова натъжено?”

    Ка Хъ отговорил:”Аз не страдам заради моите крака, а заради това, че моят нефрит бе приет за обикновен камък, а искреният и предан човек бе приет за измамник!” Владетелят изпратил тогава майстор да оцени камъка и той потвърдил, че това е много рядък вид нефрит и го нарекли “Нефрита на Хъ”.

    В тази басня, писателят Хан Фей представя чрез злополучията на Ка Хъ собствените си идеи за управлението на държавата, които не се приемат, а заради тях той изпада в немилост и това му причинява голяма мъка. Другата идея от тази басня е, че както истинският майстор трябва да може да разпознае нефрита, така и владетелят трябва да може да намира подходящите хора, а подаряващият нефрита трябва да е готов да се жертва за него.