Романът “Трицарствието”

中国国际广播电台

       В Китай, когато се спомене известното класическо произведение “Трицарствието”, може да се каже, че няма човек, който да не го знае. В продължение на няколко века, вълнуващите и смели сцени на битки, достоверните образи на героите, живата и заинтригуваща линия на повествованието, печелят симпатиите на китайския  народ. Освен това, този роман е и обект на много изследвания.

      Луо Гуанджун живее през ХІV в. Той преминава през много добро домашно обучение, изучава много старинни книги, което дава много добра основа за по-нататъшните му занимания с творчество. Епохата в която той живее е време на остри и сложни противоречия между народа и висшите класи. Монголците основават династия Юан и подлагат на репресии Ханците. Това предизвиква в отговор съпротивата на китайския  народ и в много райони избухват въстания. Тези въстания не само водят непрестанни битки с войските на Юан, но и се групират помежду си, като  намерението им е след свалянето на династия Юан отново да обединят Китай. В младежките си години, Луо Гуанджун също участва в едно въстание и става командир. Тогава той е изпълнен със стремежи за власт и мечтае да стане император и да управлява страната. В последствие, въстаническите войски под предводителството на Джу Юанджан одържат окончателната победа и установяват династия Мин. Стремежите за власт на Луо Гуанджун се провалят и той намира утеха в литературните занимания.

      В “Трицарствието” се разказва за почти стогодишния исторически период, наситен със събития, между 184 г. и 280 г. Луо Гуанджун събира голямо количество исторически записки, истории, предания и приказки за този период, в които преплита собствените си стремежи за власт и преживяно през въстанията, и създава една вълнуваща история за политиката и войните на Трите царства – Уей, Шу, У.

      Романът се отличава с многостранни художествени постижения. Писателят използва различни похвати за да предаде по заинтригуващ начин битките и политическите борби. Той успява да сътвори група ярки и богати образи. От близо 400-те герои в романа, писателят по-подробно описва характера на няколко десетки като вече превърналите се в класически образи умелия в използването на стратегеми и коварен владетел на Уей – Цао Цао, мъдрия генерал от царство Шу – Джу Гълян, безстрашния и наглед грубия, но всъщност много внимателен предводител на Шу – Джан Фей, находчивия и смел, но и ограничен и дребнав генерал от У – Джоу Ю и др.

      Романът “Трицарствието” не само има много важна литературна стойност, но и енциклопедия за тогавашното феодално общество, като го описва от различни страни. В Китай, все повече и повече специалисти и учени изследват този огромен труд, като подхождат от различни страни – история, биография на известните личности, психология, обществени отношения, стратегии, управление, военно дело, етика и др.

      “Трицарствието” спечели любовта и на хората по цял свят. Той е преведен на много езици и се нарича “велико произведение на истинския народен живот”.