Китайските йероглифи
中国国际广播电台
 

     Китайският език е най-древния и най-употребявания език в света. Създаването на йероглифите е от голямо значение не само за развитието на китайската, но и за развитието на световните цивилизации.

    В историческото находище Банпуо, датирано от преди 6000 години, са открити 50 вида знаци и символи. Тези знаци и фигури носят характерните черти на първоначалната писменост. Учени считат, че те може би са първите китайски йероглифи.

    По време на династия Шан /16-ти век п. н. е./ се създава основните китайски йероглифи. Откритията на археолозите показват, че в началната епоха на династия Шан, китайската цивилизация вече е на доста високо ниво. Една от характерните особености на тази цивилизация е възникването на писмеността върху коруби на костенурки и кости на животни. Тези надписи върху черупки и кости са се съставяли по време на гадателни ритуали, водени от владетелите.

   През династия Шан, жреците изчиствали черупките на костенурки и костите на животни и с нож пишат въпросите, които задават владетелите, и датата на гадателния ритуал. Те ги поставят върху огън и на тях се появяват пукнатини, наречени „знамения”. Жреците гадаят по тези пукнатини и стигат до определено прозрение. Те пишат и резултатите от ритуала върху черупките и костите.

 
  Намерени са общо 160 000 парчета черупки на костенурки и кости на животни с древни надписи. Някои от тях са добре запазени, други са малки парчета без надписи. Като вид, Йероглифите върху тях са около 4000, от тях 3000 вече са изследвани от експертите. От тези надписи, експертите научават за политиката, занаятчийството, културата и други сфери на тогавашното общество. Писмеността върху черупките на костенурки и костите на животни е основата за развитието на китайската йероглифика в бъдеще.

    В многолетната история на Китай, китайските йероглифи постепенно се стандартизират и стабилизират. Сега общият брой на идеофонетичните йероглифи са около 10000, а най-често използваните са около 3000. Тези 3000 йероглифи могат да се съчетават до различни думи.

    Създаването на китайските йероглифи оказва голямо влияние на развитието на писменостите на съседните на Китай страни, например тези на японския, корейския, виетнамския език са създадени на базата на китайските йероглифи.