Отглеждането на буби в Запад
中国国际广播电台
      

Според легендите, преди 5000 хиляди години, наложницата на император Хуанди научава хората да отглеждат копринени буби.

В писмеността върху коруби на костенурки, открити в исторически находища, са документирани йероглифи, свързани с бубарството като буби, черници, коприна. В първото в историята на Китай събрание на стихове „Шъдзин” също се описва отглеждането на буби: „През пролетта, слънцето грее, птиците пеят, момичета са на пътека да събират листите на черници.” Това показва, че от памтивека, китайците започват да отглеждат буби.

През династия Западен Хан, китайската коприна започва да се изнася за Европа. Европейците гледат на меките и цветни копринени изделия като на голяма скъпоценност, и ги купуват на голяма цена. Римският император Гай Идезар ходи на театър с облекло от китайска коприна, което предизвиква голям бум. Навигаторът Христофър Колумб казва на своите моряци, че които пръв открие нов континент, ще получи риза от коприна. Тогава в Европа коприната е по-скъпа от злато. Поради вноса на голямо количество коприна, Римската империя изпада във финансов дефицит и публикува наредба за забрана на продажбата на коприна от изток. Наредбата естествено посрещна силно възражение от аристократите, които обичат коприната, и е анулирана.

В началото, европейците не знаят, че коприната се прави от специални буби. Но след като научават, че в Китай се отглеждат копринени буби, те решават да присвоят технологията.

През 6-тия век, римският император Юстениан изпраща свещеник в Китай да научи технологията за отглеждане на копринени буби. В провинция Юннан, свещеникът научава технологията и открадва яйца на буби и семена на черници, и ги показва на императора. Но той ги обърква, като представя семената на черници за яйца на буби, а яйцата на буби за семена на черници, и посажда яйцата в почва. Но естествено нищо не получава. Императорът изпраща други двама мисионери, които успяват да научат технологията за отглеждане на копринени буби. От тогава тази технология започва да се разпространява в Европа.

Друга легенда за разпространяването на технологията за отглеждане на буби в Европа е от книгата на монаха Сюандзан „Пътешествие на Запад”. В нея си пише, че на запад има една държава, наречена Чусадана, която решила да получи технологията за бубарство. Но тогавашната китайска империя отказала да й предаде технологията. Кралят на Чусадана решил да омъжи дъщеря си за принц на китайската империя. Той поръчва на дъщеря си да донесе от Китай яйца на буби и семена на черници. Тя успява да премина през граничните наблюдателни пунктове със скрити в шапката й яйца и семена. По този начин, начинът за отглеждане на копринени буби е предаден в кралство Чусадана, а от там се разпространява в Европа.

  Разказаната в книгата на монаха Шюандзанг история, е доказана от порцеланова плоча, открита от унгарец с британско поданство, в китайския автономен район Синджиан. В средата на плочата, стои принцесата на Чусадана. От двете й страни стоят две слугини. Една от слугините сочи с пръст шапката на принцеса. Това показва, че в шапката на принцеса са скрити яйцата на бубите и семената на черница.