Имената на китайците
中国国际广播电台
       

    Всяко бебе от рождението си започва да си има име. Най-важното значение на името е, че с имената хората се различават. Но в древен Китай функциите на имената са повече.

    Имената на китайците представляват важна брънка от материалния и духовния живот на китайците, и играят важна роля в политическия културния и обществения живот. Археоложките резултати показват, че преди 1 милион години, китайците започват да живеят на това загадъчно място, а от преди пет шест хиляди години, в матриархалното общество започват да имат фамилни имена. Тогава жените в племената са на водещо място и между различните племена се сключват бракове. За да се различават племената, хората създават фамилни имена.

    Вече доказаните най-стари фамилни имена на китайците са 22. Може и да са съществували други, изчезнали в историята. Останалите от историята фамилни имена се променят в различни епохи. Преди четири пет хиляди години, в Китай настъпва патриархалното общество. От тогава племената започват да воюват за ръководно място, и възникват обществени класи. Воините, дали най-голям принос за победата, получават голяма земя и роби – пленници от войните, и заживяват отделно от семействата си с ново фамилно име.

    През 3-тия век преди новата ера след обединението на Китай от император Чин Шихуан, фамилните имена от матриархалното общество и патриархалното общество започват да се интегрират. По време на 2000-годишното феодално общество непрекъснато възникват нови фамилни имена в резултат на пораждането на нови семейства. В този процес, фамилните имена се превръщат в белег на класите.

    В съвременния свят, китайците в чужбина запазват традицията да търсят корените си в родината. През последните няколко години, фамилните имена се превръщат в добър изтгочник за изследване на  историята на китайската нация. От произхода на фамилните имена, експертите намират отговори на много исторически въпроси, например характерните черти на класовото общество, ролята им в обществото, структурата на семействата, обществената система, етиката, ценностната концепция и други. Всичко това се отразява и от фамилните имена. Това е причината много историци да започнат да изследват фамилните имена.