Будистките статуи в пещерите „Могао” в Дунхуан

中国国际广播电台
       

    Пещерите „Могао” са най-мащабните и съдържащи най-добре запазените будистки статуи в света. Защо е било необходимо това грандиозно художествено творение да бъде построено в пустинята в Западен Китай?

    Според легендите, мястото е подбрано от монаха Ле Дзун. През 366 година от нашата ера, една вечер монахът пътувал към планината Сануей и търсел, къде да пренощува. Той се огледал наоколо, и изведнъж пред очите му се появили хиляди буди сред златни светлинни лъчи. Монахът бил поразен от гледката и разбрал, че това място е свещено, че това място е свещено. Той решил да събере занаятчии да издълбаят пещери с буди тук. До династия Тан пещерите вече наброяват повече от хиляда.

    В продължение на много години експертите изследват пещерите „Могао”. Те считат, че създаването на пещерите „Могао” не е случайно, а е добре обмислен проект от древните китайци. Изработването на будистките статуи в пустинята вплъщава идеята на будизма за отделяне на религията от обикновения живот и съчетаването с природата. Най-високата пещера е 40 метра. През зимата вятърът от запад идва от гърба на пещерите, а през пролетта, вятърът от изток е спрян от планина Санвей пред пещерите. Затова тези пещери не са застрашени от пустините бури.

    Точно поради това, пещерите „Могао” са добре запазени, въпреки че са изминали хиляда години. Статуите и стенописите от 11 династии в историята на Китай в 492 пещери са културно и художествено наследствие и за света.