„Историческите записи”
中国国际广播电台
 

     „Историческите записи” са велико произведение в областта на историческите анали и литературата от древен Китай, което оказва дълбоко влияние върху историята и литературата на Китай.

    „Историческите записи” са съставени през първия век преди новата ера. В тях са вписани историческите събития в период от 3000 години, от дълбока древност до династия Западен Хан. В тях са включени данни от сферата на политиката, икономиката, културата и историята. „Историческите записи” е първото биографично произведение в историята на Китай, в което се описват главно исторически личности.

    Преди всичко, трябва да разкажем за съставителя на „Историческите записи” Сь Мациен. Сь Мациен е изтъкнат историк и литератор от династия Западен Хан. Баща му е придворен историк. От малък Сь Мачиан обича да размишлява и има собствени становища по историческите събития и личности. Той често пътува до различни места, за да проучва традициите на различните националности и икономическата обстановка. Той посещава и историческите забележителности и събира документи за историческите събития и личности. Той наследява поста на баща си и става историк в императорския дворец.

    Там той започва да подрежда историческите документи. Но поради прегрешение политическо отношение, му е наложено наказание кастрация, което му създава големи и физически и психически мъки. Въпреки че по-късно императорът го назначава за важен чиновник, той вече не чувства влечение към нищо и счита завършването на „Историческите записи” за единствената цел на своя живот. След 13 годишен труд, той успява да завърши „Историческите запписи”. Произведението е от 103 страници и 500,000 йероглифа.

    „Историческите записи” се делят на пет части. Императорите и владетелите са главните герои на произведението. В него се описват големите събития в изминалите династии, с таблици показват времената на историческите събития. Развитието на гастрономията, календара, хидротехниката, икономиката, културата и други също е вписано в „Историческите записи”.

    „Историческите записи” се считат за документални записи. За разлика от по-ранните историци, които описват само успехите на императорите и чиновниците, в произведението си Сь Мачиан свързва политиката, икономиката, военното дело, културата, гастрономията, географията, традициите и така нататък с историческите събития. Той пресъздава история. Поради нещастната му съдба, в произведението си той с ясни думи показва своята омраза  и обич – той разобличава феодалните владетели и прославя патриотите.