Изкуството на войната
中国国际广播电台
 

    „Изкуството на войната” е велико произведение за военната теория от древен Китай. Идеите в тази книга намират широко приложение в сферите на военното дело, политиката и икономиката и на съвременния свят.

  „Изкуството на войната” е създадено преди 2500 години. Произведението е най-ранната книга по военна теория в света – появява се 2300 години по-рано от „За война” на Клайсеуиц.

  Писателят на „Изкуството на войната” Сун У е военен деятел  династиите Чунчю. За да намери спокойствие, той заминава за царство У. Там той е назначен за генерал. Под негово ръководство войските на У побеждават царство Чу. Сун У обобщава предишните войни и съставя „Изкуството на войната”. В произведението са показани редица общи закономерности при воденето на войните и е поставена цялостна теоретична система за войната.

  „Изкуството на войната” е съставено от 13 части по 6000 йероглифи. Всяка част има една основна идея. Например, в частта за стратегически комбинации се дава отговор на въпроса, дали трябва да се започне войната. В нея са направени разяснения за връзките между войната и политиката и между войната и икономиката. В частта „Операции” се разяснява въпроса, как да се води войната. В произведението Сун У посочи, че първата тактика е да се постигне победа по политически начин, втората – по дипломатически начин, третата – с военна сила, а последната – превземане на градове чрез военна атака. За събиране на точна информация, трябва да се използват и шпиони.

  В „Изкуството на войната” са включени и философски идеи, например „За да победиш, трябва да познаваш и себе си, и враговете си.” Този израз вече е поговорка сред обикновените китайци. В диалектическо отношение, Сун У разяснява връзките между съперници, между домакин-гост, много - малко, силно - слабо, атака  -защита, победа - загуба, полезно - вредно, и така нататък. На основата на тези противоречия и промените им, Сун У предлага своите стратегии и тактики. Идеите в неговото произведение заемат важно място в развитието на диалектиката в Китай.

 

   Мъдростта на Сун У е известна в цял Китай. Неговите военни и философски идеи са станали достояние на много страни. Неговото произведение вече е преведено на английски, руски, немски, японски и други общо 29 езици. Военните школи на много страни определиха „Изкуството на войната” за учебен предмет. Във Войната в Залива през 1991 година, двете воюващи страни са изследвали обстойно „Изкуството на войната”.

  „Изкуството на войната” също се употребява в търговията и други сфери на обществото. Много бизнесмени и банкери използват на практика идеите на Сун У.