Първото феодално общество – династия Чин
中国国际广播电台
 

     През 221 година преди новата ера, е породена първата феодална династия Чин. Основаването на единна феодална държава Чин е изключително важно събитие в историята на Китай.

    Джангуо /от 255 до 222 година преди новата ера/ е последния период на робовладелското общество в Китай. Тогава в Китай съществуваха много дребни царства. В резултат на многогодишни войни, слабите са анексирани, и останаха само 7 най-могъщи. Сред 7-те могъщи царства, Чин успешно реформира армията и селското стопанство, затова държавната мощност на Чин стана най-силна. През 247 година 13-годишният Ин Джън стана цар на Чин.

    На 22-годишна възраст той започна война срещу другите 6 царства. За срок от 10 години неговите войски унищожиха другите шест царства Хан, Джао, Яен, Чи, Чу и Вей, и основа единна държава Чин. В резултат на това разцеплението е приключено, и е основана единна диктаторска династия Чин. Ин Джън е първия император в историята на Китай, затова е наречен „Чин Шихуан” /първия император/.

    Осъществяването на единството на държавата е важно събитие в историята на Китай. Първо, в политическо отношение Чин Шихуан дели държавата в 36 провинции и под провинциите -- околии, лично назначава чиновниците и на централното и на местните управления. Имената на някои от тогавашните околии са запазени и до днес.

    Второ, уеднаквяването на писмеността е друг важен принос на Чин Шихуан. Преди династия Чин, всички царства си имат своя писменост. Разлика между писменостите на царствата, въпреки не е голяма, е пречка за разпространението и обмена на културата. В династия Чин се използуват йероглифите на предишното царство Чин „Сяоджуан”. Уеднаквяването на писмеността е от голямо значение за сформирането и запазването на китайската култура.

   Трето, Чин Шихуан уеднакви и мерките за държина и категорията за тегло. Нееднаквите мерки за дължина и категории за тегло в голям степен пречат на икономическото развитие. Уеднаквяването им е важна предпоставка за развитието на икономиката и е от голямо значение за заздравяване на властта на Чин.

    За заздравяване на диктаторската власт, Чин Шихуан дава заповед да бъдат изгорени всички книги, с изключение на „Историята на Чин”, да убиват другомислещите. Същевременно с това, за предотвратяване на нападения от националните малцинства от севера, Чин Шихуан заповеди да се заздравят стените, построени от царствата Чин, Джао, Яен и други. Тези стени започва от пустиня в западния участък, и завършва до морето. Той също събира 700 хиляди работници и голяма сума средства, за да му построят гробище, което сега се счита за световно наследство.

    Чин Шихуан основа първата единна империя, в която националността Хан заема преобладаващо мнозинство, съществуват и другите национални малцинства. Това е нова страница в историята на Китай.