МЕДИЦИНА НА НАЦИОНАЛНОСТ ДЖУАН

中国国际广播电台

                              Общи положения

     Националност Джуан е най-многочисленото малцинство в Китай. Неговата уникална народна медицина започва да се формира след династия Тан. По време на Тан и Сун (618-1279 г.) в специализираните книги се споменава за рецепти за изчистване на токсини и лекуване на миазми от района “Линнан”, което е точното място на обитаване на националността Джуан в Южен Китай. През Мин и Цин (1368-1911 г.) медицината на националност Джуан се развива. В известния сборник “Compedium de materia medica” на Ли Шъджън, както и в записки относно района Гуанси се споменава медицината на Джуан. Освен това, се откриват специални училища за преподаването и цели родове се занимават с медицина и лекарства.

    Що се отнася до развитието на тази медицина в древността, поради липсата на писмени свидетелства, тези знания се предават устно от учител на ученик, като в народа в протежение на хилядолетия се разпространяват тайнствени рецепти. Народната медицина на Джуан дава голям принос за развитието на китайската медицина.

 

Лекарства на Джуан

    Може да се каже, че лекарствата на Джуан още се намират в процес на развитие и не са обединени от една обща система. Те се определят като народни лекове. Националност Джуан обитава района с тропически климат на Линнан, който се отличава с голямо богатство на растителния и животинки свят. Джуан употребяват като храна змии, мишки, планински птици и други диви животни, затова е много разпространено лекуването с животински продукти, като битува вярването, че “за да се излекува слабостта, трябва да се използват месо и кръв на животни”.

    Друга особеност на медицината на Джуан е, че тя има голям ефект при изчистването на токсини и отрови като ухапване от змия и насекоми, хранителни и лекарствени натравяния, засягане от отровна стрела, отравяне и др. Известното лекарство от Гуанси “Змийско лекарство” е едно голямо достижение на медицината на Джуан. Тази медицина се отличава с изключителна простота: при дадена отрова се използва определен антидот, т.е едно се премахва с едно. А отровата, сама по себе си, в определени дози може да бъде чудесно лекарство, т.нар. с отрова се лекува отрова.