КОРЕЙСКА МЕДИЦИНА-Общи положения

中国国际广播电台

   Медицината на корейската националност се развива на специфичната корейска културна основа, възприела теорията на китайската медицина, като съчетава практическия опит в борбата с болестите на самата националност, и така се е образувала характерната народна корейска медицина. От древността насам, корейската националност и Хан имат непрестанни контакти и културен обмен, където влиза и обмена в областта на медицината. Едновременно със заимстването на познания от китайската медицина, корейската медицина продължава да се развива по собствен път. През 19 в. се издава сборника на Ли Дзима, в който той дава обяснява от теоретична и практична гледна точка уникалността на корейската медицина.

    Произход на корейската медицина и лекарства

    Корейската медицина използва лекарства от китайската медицина, както и местни лекарства.

    Поради факта, че корейската медицина е силно повлияна от китайската, тя е заимствала много лекарства като оръжие срещу болестите. Споменатите в различни книги лекарства много често са преобладаващо или изцяло китайски, като например в “Златните тайни на източната медицина” са събрани 1297 рецепти, в “Наръчник за медицината на Хан” – 1500 рецепти и др.

    Местните лекарства имат сравнително дълга история и особено след 1949 г. започват специализирани изследвания и разработки. С тя успешно се лекуват болести като болести при жените, ревматизъм, черен дроб и др. Тези лекарства заемат по-голямата част от корейските лекарства.