УЙГУРСКА МЕДИЦИНА

中国国际广播电台


Общи положения при уйгурската медицина

     Синдзян в миналото е принадлежал към т.нар. Западни територии. Прокарването на Копринения път през Западните покрайнини по време на Западна Хан (206 г.пр.н.е. – 25 г.) стимулира развитието на търговията и културния обмен, като там се срещат западната и източната медицина, което от своя страна води до създаването на собствена народна медицина. Тя започва да натрупва опит и да се развива, като възприема много добри постижения от различни райони и народи на Изтока и Запада и така се образува цялостната система на уйгурската народна медицина.

     Лекарствата, които използва уйгурската медицина, заемат много важен процент от общата съкровищница на китайската традиционна медицина и днес 202 вида уйгурски лекарствени препарата са признати за употреба в цялата страна, от които 115 са билки, а 87 са готови смески. В целия свят има 4 най-големи райони на дълголетието и един от тях е Синдзян, където и до днес народът използва рецепти от своята народна медицина. Уйгурската медицина, разпространена из заснежени планини, пустини, степи и оазиси, е важна част от медицината в Пекин.

 Навици в употребата на лекарства в уйгурската медицина

   Според проучванията, в Синдзян-уйгурския автономен район има над 600 вида лекарства, като най-често използваните са около 360 вида, от които 160 се отглеждат там, т.е. 27% от общото число.

    Уйгурските лекарства често се съчетават с ароматни треви, както и понякога се използват отрови в подходящи дози.