НАРОДНА МЕДИЦИНА

中国国际广播电台

      Китайската народна медицина обхваща не само медицината на националност Хан, но и на други китайски националности. Всяко едно малцинство, в процеса на развитие, е било подлагано на различни местни и културни влияния, в резултат на което е създало собствена народна медицина. Най-познатите са медицината на националностите Тибетска, Монголска, Уйгурска, Корейска, Джуан, Дай, И, както и лековете на националностите Мяо, Лагу, Еленки.

     Поради различията в историята и културата на тези националности съответно съществуват и различия в сегашното състояние на медицината им, някои имат не само богат набор от методи за диагностициране и лечение, но и притежават собствена теоретична система; други само са запазили малко на брой наръчници по медицина и лекарства, които са разпръснати изречение народа и днес наново се събират; трети, поради факта, че нямат писмени записки, практикуват само някои прости рецепти и методи за лечение, които очакват да бъдат развити и подредени.

     Някои малцинства са заели опит от медицината на Хан и на други държави, с което са обогатили собствената си медицина. Например, тибетската медицина е повлияна и от медицината на Хан, и на древна Индия; монголската – от медицината на Хан, на Тибет, даже и на Русия.