АКУПУНКТУРА И МОКСА

中国国际广播电台

        Акупунктурата и моксата са важна комплексна част от китайската медицина. В началото те са били само един метод за лечение, а после постепенно се развиват до отделно направление в науката, което систематизира всички техники, използващи тези два похвата, както и закономерностите и теоретичната основа при клиничните случаи. (на схемата са показани някои от основните точки и меридиани)

     Акупунктурата и моксата имат много дълга история. В древните писмени източници се споменава многократно, че първоначално са се използвали каменни игли. Те се появяват преди 4000 до 8000 години, през каменната ера, т.е. в края на родовоплеменния строй. Тези игли са откривани при археологически разкопки. През периода на Пролети и есени (770-476 г.пр.н.е.) медицината се отделя от знахарството и шаманизма и се превръща в специализирана наука. Според “Записки от Пролети и есени”, известен лекар при лечение на владетеля на царство Дзин, Дзингун, е използвал акупунктура и мокса.

     От Воюващите царства до Западна Хан (476 г.пр.н.е. – 25 г.) с напредването на техниката на леене на метал, започват да се използват все повече метални игли, които заместват каменните и така ускоряват развитието на този вид лечение. През Източна Хан и Трицарствието се появяват много известни лекари в това направление, като един от тях – Хуан Пуми съставя “Основи на акупунктурата и моксата”, която систематизира знанията в тази област. Акупунктурата и моксата продължават да се развиват до династия Тан и се разпространява в Корея и Япония.

    През Тан акупунктурата и моксата се отделят като самостоятелна наука и се преподава отделно. Тя се развива и през 16 в. започва да се разпространява и в Европа. Но през династия Цин при лечение започва да се набляга главно на употребата на лекарства, а по-малко на акупунктурата, което до някъде поставя пречка пред развитието и.

    След основаването на КНР през 1949 г., акупунктурата и моксата пак започват да се развиват. Сега, в цялата страна над 2000 болнични заведения използват акупунктура и мокса; изследванията в тази област засегнаха целия организъм и клинични случаи; събраха се множество материали за ползата им за регулиране на проблеми и болести в организма, както и засилване на имунитета.