Традиционна медицина
中国国际广播电台

    Китайската традиционна медицина е уникален медицински комплекс със собствена теоретична база, който в продължение на огромен период от време се е използвал за лечение и в ежедневния  живот, непрекъснато се е натрупвал и систематизирал  на ново до днешния си вид.

 

    Китайската традиционна медицина е общото название на медицината на всички националности в Китай и обхваща главно медицината на националностите Хан, Тибетска, Монголска, Уйгурска и др. Сред тях, поради факта, че представителите на националността Хан са мнозинство в страната и че започват от много рано да използват писменост и имат дълга история, влиянието на медицината на Хан  в Китай и света е най-голямо. През 19 в., след като западната медицина навлиза и се разпространява в Китай, медицината на Хан започва да се нарича и “китайска медицина”, за да се различава от “западната медицина”.