Проекти за международно сътрудничество на жените

中国国际广播电台
    

   Проектът “Подпомагане на безработни жени при трудоустройството” е проект за сътрудничество между Общокитайската федерация на жените,  Управлението на ООН за развитие и планиране и Австралийското управление за международно развитие. Този проект се осъществява от август 1999 г. По него се отпускат кредити в малки размери за подпомагане на бедните и безработни жени в търсенето им на работа.

    В продължение на три години, в рамките  на този проект са трудоустроени над 6000 жени. Вследствие на осъществяването на този проект не само е разрешен въпроса за необходимостта от трудоустройство и развитие на жените, но и е предоставена основа за изработването на нови политически постановки за увеличаване на заетостта.

    Във връзка с проекта за международно сътрудничество по проблемите на  момичетата, Общокитайската федерация на жените проведе сътрудничество с Фондацията на ООН за защита интересите на децата и с Министерството на международното развитие на Великобритания по въпроса за момичетата.

   Проектът за сътрудничество с Фондацията на ООН за защита на правата  на децата цели изкореняването на половата дискриминация в семействата, общините и обществото. Чрез организирането на различни дейности, да се промени старото схващане, отдаващо по-голямо значение на момчето и дискриминиращо момичетата.

   Проектът за сътрудничество с Великобритания е насочен към преквалификацията на младите жени в бедния западен район с цел те да овладеят занаят, чрез който  да се издържат, както и да научат своите права и да могат да защитават интересите си. С цел младите жени да овладеят производствени техники, германската фондация “Сайдър” вложи инвестиции за подпомагане 20 млади жени да получат професионално обучение в провинция Шандунг.

    Младите жени бързо усвоили производствените техники и мисленето им претърпяло голяма промяна. От 1999 г. насам, чрез международното сътрудничество са създадени много училища под име “пролетни цветя” за подпомагане напусналите училищата момичета отново да се завърнат в училище. Много японски приятели също направиха дарения за построяването на тези училища.