Проекти за международно сътрудничество на жените

中国国际广播电台
 

     През последните години наред с задълбочаването на международните контакти, В Китай все повече и повече женски организации започнаха да решават реалните проблеми на жените по пътя на международното сътрудничество и със съвременни челни концепции за ценности. През изминалите пет години Общокитайската федерация на жените осъществи сътрудничество и съвместна дейност с много международни органи чрез различни канали и под различни форми в областта на подобряване здравето на жените, ликвидирането на неграмотността, отпускането на малка сума кредити на жените и други.

   Това има важно значение за подобряване на условията за съществуване и развитие на китайските жени и деца. Поради голямата си ефективност, Общокитайската федерация на жените се ползва с одобрение на партньорите си в цял свят. Партньорите й я наричат  “един от най-добрите партньори за сътрудничество.”

    През последните години китайските женски организации осъществяват ползотворно международно сътрудничество в различни области. Резултат о това е проектът за “Сътрудничество между Китай и Канада в областта на популяризиране на Закона за жените /1998 г./”. Канадското управление за развитие на международното сътрудничество предоставя средства за този проект за сътрудничество.

    Общокитайската федерация на жените и Канадския институт за общински дела съвместно работят върху него. Той има за цел повишаването на правовото съзнание на жените и способността им да използват юридически средства, особени характерни черти на юристите и способността на женските организации за правова пропаганда и възпитание сред хората, с цел да се постигне прилагането на съответните закони и наредби за защита на интересите и правата на жените. При осъществяването на този проект много жени се научиха да защищават интересите и правата си по юридически път.

    “Проект за борба против търговията с жени и деца в района на басейна на река Меконг”. Това е проект на международното сътрудничество, под егидата на Международната организация на трудещите се. Общокитайската федерация на жените разработва този проект в китайската провинция Юнан. Неговите цели включват повишаване на културното ниво и качествата на жените, повишаване правовото съзнание на жените, отпускане на малки сума кредити и други.

    При осъществяването на проекта жените ще придобиват повече познания как да се предпазват от въвличането им в трафика на жени, като същевременно им се дава възможност за по-голямо лично и професионално развитие. Жените в района, където се осъществява обекта, получават повече доходи отколкото преди. Чрез осъществяването на този проект значително  е намален риска те да бъдат въвлечени в търговия с жени.