Равностойни права и интереси на жените и мъжете в брачния живот и в семейството
中国国际广播电台
   

   Преобладаващото мнозинство от  350 милиона китайски семейства са самостоятелни и се намират в законни брачни връзки, създадени по любов. Жените, равностойно с мъжете ползуват  право на свобода и имуществено право.

    През април 2001 г. Постоянният комитет на Общокитайското събрание на народните представители обнародва коригирания Закон за брака. В новия Закон за брака се определя, че е  забранено едновременното сключване на два брака -двуженството, живеенето с партньори, които се намират вече в сключен брак. Забранено е насилието в семейството. В новия Закон усъвършенстват клаузите относно недействителния брак,  както и се уреждат имуществените отношения на съпрузите. Създава се система за компенсации при развод,  засилва се динамиката за санкциите срещу действията, нарушаващи брачните връзки и семейството. От юридическа гледна точка се поддържа статута на жените в брачните връзки и семейството.

   За да се създадат равноправни, добри семейни отношения въз основа на дългосрочния проект “Създаване на добри семейства в пет области”, в Китай е създадена Група за координацията на дейността “преценка на добри семействата в пет области”. Тази група е съставена от хора от 18 правителствени и неправителствени организации. С това проектът “Създаване на добри семейства в пет области” е включена в общата програма за социално-икономическото развитие на държавата и изграждането на духовната култура.

    През 2000 г. Общокитайската федерация на жените и Държавното статистическо управление съвместно направиха анкета по въпроса за статута на китайските жени в обществото. 93.2% от анкетираните градски и селски жени заявиха, че са доволни или сравнително по-доволни от статута на жените в обществото в сравнение с предишни години.