Здравето на жените е гарантирано
中国国际广播电台
 

    През последните години, състоянието на здравната осигуреност на китайските жени се подобрява в голяма степен. До 2002 г. 86% от китайските бременни жени и родилки са под сигурни медицински грижи. 78.8% от бременните жени раждат децата си в болницата, което представлява увеличение с 12% в сравнение с периода пред пет години.

    Смъртността на родилките намалява. През 1997 г. смъртността на родилките беше 63.3 по 100 хиляди души, докато 2002 г. тази цифра е 50.2 по 100 хиляди жени. Средната продължителност на живота на жените е 73.6 години, което представлява увеличение с 3.8 години в сравнение с мъжете.

    В китайските села е сформирана система за медицинско обслужване. От 2001 г. до 2001 г. в 12 провинции, автономни райони, и градове с централно подчинение в Западен Китай централното и местното правителство изпълняват план за намаляване на смъртността на родилките.

   Развива се медицинското обслужване на бременните жени в бедните села, като се подобряват условията и обзавеждането на гинекологични отдели  на селските клиники. Обучават се акушери. В резултат на предприетите мерки, за две години смъртността на родилките в 12 провинции, автономни райони и градове с централно подчинение в Западен Китай намалява в голям размер.

    През април 2001 г. Държавният съвет публикува “План за изпълняването на Закона на КНР за опазването на здравето на майките и децата”. В тази наредба ясно се определят различните обслужващи обекти на медицинските органи за жените и децата. В наредбата се изисква в национален мащаб да се разшири контрола и лекуването на гинекологични заболявания, и да се повиши качеството на здравното обслужване на жените. До 2002 г. в цялата страна са създадени общо 3067 клиники за специализирани медицински услуги.

    Китайското правителство придава голямо значение на предотвратяването на болестта СПИН. Обнародвани са “Дългосрочния и средносрочен план на Китай за предпазване и контролиране на болестта СПИН /1998 г. до 2010 г./ и “Плана за действие на Китай за задържане, предотвратяване и лекуване на СПИН /2001 г. до 2005 г./ Управленията от различните степени придават особено голямо значение на разпространяване на информация за СПИН сред жените и младите хора, като на работата с жените и децата се гледа като на важна съставна част от контролирането на СПИН.