Правото на жените да получат образование
中国国际广播电台
 

    В китайската Конституция, Закона за задължителното образование, Закона за гаранция на интересите и правата на жените и в други наредби ясно се определя, че жените се ползват с едни и същи права като мъжете за получаване на образование. През 2001 г. 99.1% от децата в Китай посещават училище. Процентът на момичетата, които посещават училище е 99.1%.

    През 2002 г. в средните училища учат 38.702 милиона ученички, които заемат 46.7% от учениците в средните училища. Броят на студентките висшите учебни заведения е 3.97 милиона души, което заема 44% от общия брой на студентите във Вузовете, което е увеличение с 6% в сравнение с периода преди 5 години. През последните години, образователното ниво на китайските жени се повиши.

   Разликата между мъжете и жените в областта на образованието намалява. Според статистически данни от 5-та проверка на населението, направена през 2000 г., средният период на образованието на китайските жени е 7.07 години. Разликата между мъжете и жените във времето за получаване на образование намалява от 1.4 години до 1.07 години.