Правото на жените на труда
中国国际广播电台
     

    За да бъде гарантирано правото на жените на труда, съответно ведомство в Китай, спазвайки Закона за труда, забранява половата дискриминация при трудоустройството. Правото на труда на жените е гарантирано равностойно с правото на труда на мъжете.  За еднакъв труд е еднаква работна заплата.

    Китайското правителство работи и за разширяване на трудоустройството на жените.  Услугите в общината се усъвършенстват , за да се предоставят на жените нови работни места. В Китай се осъществява редица постановки за охрана на труда на жените.

    Различните компании и учреждения трябва да включват специални клаузи за защита на интересите на жените в трудовия договор, с цел да бъде осигурена защитата на жените при бременност, раждане и отглеждане на дете.  Жените в селата се ползват с едни и същи права както мъжете за  вземането под акорд на земята, стопанисването на земята и други права. 

   Заедно с това правителството насърчава ориентирането на безработните жени от селата към градовете. Организира преквалификация и техническо обучение сред селските жени, подпомага ги да се ориентират от традиционното земеделие към неземеделските отрасли.