Закони и наредби в защита на интересите на жените

中国国际广播电台
 

    Понастоящем в Китай вече е оформена правова система въз основа на Конституцията, Законите за гарантиране правата и интересите на жените, включително закона за гражданите, Наказателния кодекс, Закона за изборите, Закона за труда, Закона за брака, Закона за населението и плановата раждаемост. Тази правова система има за цел защита на интересите и правата на жените и да съдейства за установяване на равноправието между мъжете и жените.

   След обнародването на Закона на КНР за гарантиране правата и интересите на жените през април 1992 г. Постоянният комитет на Общокитайското събрание на народните представители изработи 12 закона в полза за защита на правата и интересите на жените и 2 наредби като Закона за труда, Закона за организацията на селищния комитет, Закона за гарантиране интересите на възрастните хора, Закона за населението и плановата раждаемост, Закона за вземане под акорд на земята в селата.

    Заедно с това, Китай коригира и Закона за изборите, Наказателния закон, Закона за брака и други четири закони, които тясно се свързват с правата и интересите на жените. Завеждащото ведомство изработи и 98 наредби в защита на интересите на жените. Управленията на различните провинции и райони изготвиха и редица политически постановки, пропагандираха сред хората  защитата на интересите и правата на жените.