Участието на жените в обществени дейности

中国国际广播电台
 

      Наред с икономическото и общественото развитие на Китай, участието на жените в социалните и обществените дейности се увеличава.

Във връзка с осъществяването на стратегията за интензивното развитие на Западен Китай, активно се работи върху проекта“Създаване на прекрасни домове в Западен Китай”. Осъществи се и проекта“Душата, свързана с Западен Китай”. Вложени са 200 милиона юана за изграждане на водни резервоари в Западен Китай, в резултат на което е разрешен въпроса за снабдяването с питейна вода на 780 хиляди жители в Западен Китай.

Общокитайската федерация на жените работи върху“Опазването на околната среда в домовете” и екологичният проект, “Трети март”. Програмата на ООН за развитие на околната среда нарече тази организация “Една от 500-те най-добри женски организации в света”.

Във връзка с “Програмата за изграждането на висока нравственост на гражданите”, се осъществява проекта, наречен “Изграждането на добрия морал  на малките граждани”. Поощрява се четенето на книги сред милиони младежите и юноши. Тази програма е съдействала за сформирането на съзнание за морал и нравствено поведение на децата.

Засилва се работата, свързана със семейното образование. Разширяват се познанията за раждането и доброкачественото възпитание на децата. Съответните ведомства съвместно създадоха повече от 300 хиляди училища за родители. В повече от 70% от китайските градове и околии са създадени групи на Асоциацията за семейното образование. Те подпомагат родителите да възпитават децата.

Широкомащабните проекти по инициатива на Общокитайската федерация на жените, наречени   “Програма пролетни цветя” “Дни за помощта на китайските деца “ и други, се ползват с подкрепата на китайците във и извън страната. Тази организация събра повече от 30 милиона юана, за подобряване на живота на децата, живеещи в бедните райони в Западен Китай.

Общокитайската федерация за жените работи в областта на семейството. От 50-те години на миналия век насам, организацията започна да работи по програмата “Цивилизовано семейство в пет области”. До края на 1999 г. в страната 30 милиона семейства са получили званието “Цивилизовано семейство в пет области.” Историята на тези семейства се съобщава в масмедиите.

Някои от тези истории са превърнати в литературни и художествени произведения. За да подпомогнат семействата да се приспособяват към динамичната промяна на обществото, да даде инициатива за цивилизования, здравословния и научния начин на живота, федерациите на жените в различните райони организират разнообразни културни мероприятия. Те помагат на семействата да създават правилна концепция за света, за живота и за ценностите.

Освен това федерациите на жените от различните райони организират фестивали на семейната култура и спортни празници. Чрез тези дейности подпомагат различните семейства да създадат по-свободна и хармонична атмосфера. Различните мероприятия като изложба на  произведенията на калиграфията, рисунките, и народно занаятчийство на различните семейства, мероприятия като готварски конкурси, шиене на дрехи, обзавеждане на дома и други създават оптимистично настроение в стремежа за по-хубав живот на хората.

  В селата, във връзка с премахване на бедността и развиване на селското стопанство с помощта на науката и техниката, се разработва програмата “Красотата в селското семейство”. Тази дейност има за цел подпомагането на селяните да се преборят със старите обичаи, да преоткрият здравословния начин на живот и опазването на околната среда и като цяло да повишат качеството на живот.

 В някои провинции се изпълнява план за промени в пет посоки: промяна на водата с цел тя да бъде по-чиста, промяна на каналите, промяна на тоалетните, промяна на пътищата, промяна на селскостопански сгради. С усилията на селяните и на местните правителства до голяма степен се е променил обликът на селата.

В градовете се разработват проектите “Обичам моята община” “ Обичам моя блок”, “ Да посрещнем гостите”. Тези дейности има за цел засилването на контактите между хората и между различните семейства, увеличаването на  отговорността на семействата пред обществото. В много градове се осъществява образователна дейност за опазване на околната среда.

 Чрез тези програми се популяризират познанията за екологията и опазването на околната среда. В общините се работи по програмите за разделно справяне с отпадъците, икономията на енергията, озеленяване и други. Тези дейности съдействуват за изграждането на духовната култура в градовете.