Участието на жените в политически дейности

中国国际广播电台
 

     В китайската Конституция е записано, че китайските жени се ползват с политически права, равностойни с мъжете. Жените се ползват с едни и същи избирателни права като мъжете, както и с правото да участват в управлението на държавните дела и да поемат държавни длъжности. Сред народните представители на 10-то Общокитайско събрание на народните представители има 604 женски представители, което представлява 20.2% от общия брой на народните представители.

   В постоянния комитет на ОСНП има 21 жени-членове, които заемат 13.2% от общия брой на членовете на ПК на ОСНП. Сред членовете на 10-тия Китайски народен политически консултативен съвет има 373 женски членове, които заемат 16.7% от общия брой на членовете на КНПКС. В Постоянния комитет на КНПКС има 35 жени, които заемат 11.7% от общия брой на членовете на ПК на КНПКС.

    С цел да се гарантира определен процент на жените за участие в управлението на държавните дела, в Китай е създаден съвършен механизъм за подготовката и избирането на женски кадри. През 2003 г. седем жени в Китай поемат длъжността държавни ръководители. Те са вицепремиера У И, зам.-председатели на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители Хъ Лули, Гу Сиолиан, Уюнчимугъ, члена на Държавния съвет Чен Джили, зам.-председателя на Китайския народен политически консултативен съвет Лио Иандон, Хао Дзиансио.

    Сред длъжностните лица на 28-те ведомства на Държавния съвет има един женски министър, 15 женски зам.-министри. Сред ръководителите на провинциални, районни и околийски ръководен състав има 5056 жени. 56 жени-кадри са с ранг председател на провинцията. Има близо 500 кметици или зам.-кметици. Увеличи се очевидно съзнанието на жените за участие в управлението на държавните дела. По време на местните избори за народни представители 73.4% от жените участват в изборите.

В “Програмата за развитието на китайските жени” /2001 г. до 2010 г./ е поставена целта: повишаване нивото на жените в управлението на държавните и обществените дела, повишаване процента на жените в ръководната администрация.

 В ръководния състав на правителствените ведомства от различни степени трябва да има повече от една жена, броят на жените-ръководители трябва да се увеличи в голям размер, постепенно да се увеличи процента на жените между ръководните кадри; в учрежденията, в които работят много жени-работници, броят на жените-ръководители трябва да съответства на броя на жените-работници, в членовете на селищните комитети и комитетите на общините трябва да имат определен процент жени, да се разшири канала за демократичното участие на жените в управлението на държавните дела.

 Китайското правителство активно работи за създаването на благоприятни социални условия за участието на жените в политическия живот като разширява обучението на жени-кадри, подготвя висококвалифицирани жени-кадри, повишава съзнанието и конкурентоспособността на жените за участието в обсъждането на важните държавни въпроси, засилва преквалификацията на жените професионалисти и други.