Други женски организации

中国国际广播电台
 

Китайска асоциация на младите християнски жени

Китайска федерация на жените-предприемачи

Китайска федерация на жените-геолози

Дружество на жени, учащи се в Европа и Америка

Работен комитет на жените-кадри при Китайския институт за кадрите

Китайско дружество на жените-научно-технически работници

Дружество на жените, заети в туризма при Китайската туристическа асоциация

Китайска асоциация на жените-съдии

Китайска асоциация на жените-прокурори

Китайска федерация на жените-медици

Китайска федерация на жените-репортери

 Комитет на работничките при Общокитайската федерация на профсъюзите

Асоциация на жените-кметици при Китайската асоциация на кметовете

Китайска асоциация за семейната култура

Китайска асоциация на жените-кадри при Китайската асоциация за управление на човешките ресурси

Международен женски изследователски център

Асоциация за здравословно раждане в провинция Юнан

Център за изследвания на възрастните жени при Общокитайската федерация на жените

Фондация за развитие на китайските жени

Асоциация за съдействие на интересите и правата на жените в гр. Тайпе