Общокитайската федерация на жените

中国国际广播电台
 

    Общокитайската федерация на жените е обществената организация на жените от различни кръгове и различни националности, същестуваща под ръководството на ККП. Нейната цел е по-пълната реализация на жените. Тази организация има широко представителство и стъпва на широка основа.

   Общокитайската федерация на жените е мост, с който ККП и китайското правителство имат връзка с жените и е важна опора на държавната власт. Федерацията е създадена през месец март 1949 г. Бившето й име беше Общокитайска федерация на демократичните жени.

    През 1957 г. тя се преименува на Общокитайска федерация на жените на КНДР. През 1978 г. тя се преименува на Общокитайска федерация на жените. Основната й функция е мобилизирането на  широк кръг жени за участие в икономическото строителство и социалното развитие, представянето и защитата на интересите на жените и съдействието за равноправието между половете.