Статута на жените в Китай

中国国际广播电台
 

     До края на 2002 г. в Китай общият брой  на жените е 620 милиона или 48.5% от общото население в страната. Китайското правителство отделя голямо внимание на развитието и напредъка на жените, и внимава за гарантирането на равноправие между половете като  основен фактор за стимулиране социалното развитие на страната. Провежда се политика на  равноправие, равни условия за развитие и взаимна изгода за мъже и жени. Китайското правителство предоставя решителна социална и юридическа гаранция за развитието на жените.

    От средата на 90-те години на миналия век китайското правителство изработва и обнародва петгодишна и десетгодишна “Програма за развитие на жените в Китай”. В тези две програми реално се защищават законните интереси на жените, усъвършенстват се социалните условия за развитието на китайските жени,  придвижва се всестранния напредък на жените в различни области.

    Китайските жени се ползват с равни права с мъжете в областта на политиката, икономиката, културата, социалната сфера и семейството. Защитата на специфичните права и интереси на жените е важна съставна част от защитата и гарантирането на основните права на човека. 

    Все повече и повече нараства загрижеността на правителството и обществото към проблемите на жените. С усилията на китайското правителство и различни кръгове на страната, статутът на китайските жени се подобрява осезаемо, образованието и културното им ниво също се повишават. Настъпи небивал период на развитие на жените.

 

(Китайски жени празнуват своя празник)