Състоянието на търговско-икономическия обмен между двата бряга
中国国际广播电台

  

От 1949 до 1978 година, в продължение на 30 години заради военните конфликти и конфронтация в района на Тайванския проток, са прекъснати търговско-икономическите връзки между двата бряга на протока. Само малко количество битови лекарства и необходими за Тайван стоки се изнасят в Тайван през Хонконг.

След 1979 година китайското правителство предприема редица мерки за развитие на икономическите отношения между двата бряга на протока. Тайванските власти са принудени да коригират търговско-икономическата си политика към континенталната част на страната, и постепенно смекчават някои ограничения за търговския обмен между двата бряга на протока.

До края на септември 2003 година стокооборотът между двата бряга на протока достига 309 милиарда и 180 милиона щатски долара. Сред тях износът от континенталната част на страната в Тайван е 48 милиарда и 890 милиона щатски долара, а вносът от Тайван—260 милиарда и 290 милиона щатски долара. Търговското салдо на континенталната част на страната достига до 211 милиарда и 400 милиона щатски долара. Тайван става един от важните източници за чуждестранни капитали в континенталната част на страната.

В момента развитието на търговско-икономическите връзки между двата бряга на протока има следната специфика:

Първо, икономическите отношения между двата бряга на протока се извършват чрез недиректна търговия и инвестиране на тайванските бизнесмени в континенталната част на страната в областта на откриване на предприятия, научно-технически обмен, финансов обмен, обучение на човешки ресурси и други.

Второ, икономическите контакти между двата бряга на протока имат следните черти—т.е. са едностранни, недиректни и небалансирани. Заради ограничението на тайванските власти,  тайванските инвестиции в континенталната част на страната се извършват косвено, т.е. необходимо е инвестиционната страна да се регистрира на трето място.

Само инвестиции в едно направление на сума под 1 милион щатски долара могат да влязат направо в континенталната част на страната от името на тайванските инвеститори. Но капиталите все още трябва да се влизат през трето място. Поради факта, че тайванските власти се отказват от директна търговия между двата бряга на протока, тя се провежда само през трето място. А забраната на тайванските власти капиталите от континенталната част на страната да влизат в Тайван, довежда до едностранна търговия между двата бряга на протока, както и до дисбаланс на търговията.

Трето, през последните години постепенно се наблюдава взаимно допълване и изгода в икономическите връзки между двата бряга на протока.