Основни стъпки на китайското правителство за разрешаване на Тайванския въпрос

中国国际广播电台

        Курс на китайското правителство за разрешаване на Тайванския въпрос

Основният курс на китайското правителство за разрешаване на Тайванския въпрос е “мирно обединение и една страна с два сторя”.

В началото на 50-те години, китайското правителство има желание да разреши тайванския въпрос по мирен начин. На 1-ви януари 1979 година Постоянният комитет на Общокитайското събрание на народните представители на КНР обнародва “Изявление за всички тайвански сънародници”, в което се отправя апел да се проведат преговори, с цел приключване на военното противопоставяне между двата бряга, и се казва, че когато се реализира обединението на държавата, непременно ще беде запазен статута на Тайван и ще бъде предприета разумна политика.

На 30-ти септември 1981 година тогавашният председател на ПК на ОСНП на Китай Ие Джианинг произнесе реч, в която той още веднъж разяснява курса и политиката за разрешаване на Тайванския въпрос и заявява, че след осъществяването на държавното обединение, Тайван ще бъде специален административен район в страната и ще притежава високата автономия.

През следващата година китайският ръководител Дън Сяопин разясни речта на Ие Джианинг и посочи, че всъщност това означава “една страна с два сторя”, т.е. въз основа на обединението на страната, в главата част на страната общественият строй е социализъм, а в Тайван—капитализъм.

На 12-ти октомври 1992 година, генералният секретар на ЦК на ККП Цзян Цзъмин посочи, че категорично ще стимулира държавното обединение според концепцията “мирното обединение и една страна с два строя”.

 

Основното съдържание на курса “Мирно обединение и една страна с два строя”

Основното съдържание на курса “Мирно обединение и една страна с два строя” на китайското правителство за разрешаване на тайванския въпрос включва:

Първо, един Китай. В света само има един Китай, Тайван е неделима част от китайската територия. Централното правителство е в Пекин, което е предпоставка за разрешаване на тайванския въпрос.

Второ, съществуване на две социални системи. Т.е. при условието за един Китай, в континенталната част, общественият строй е социализъм, а в Тайван---капитализъм. И двете социални системи ще съществуват и развиват заедно и паралелно дълго време.

Трето, висока автономия. След обединението на държавата, Тайван ще стане специален административен район в страната. За разлика от другите провинции, Тайван ще притежава висока автономия.

Четвърто, мирни преговори.

С оглед на реалното положение между двата бряга, преди държавното обединение китайското правителство ще стимулира активното икономическо сътрудничество и друг обмен въз основа на взаимното зачитане и взаимната изгода, ще осъществи директни пощенски, търговски и въздушни връзки, с цел създаване на условия за мирното обединение на държавата.

 

8-те виждания за стимулиране на великото обединение на Китай

На 30-ти януари 1995 година на среща, посветена на Китайската нова година, организирана от Кабинета по тайванския въпрос при ЦК на ККП и на Държавния съвет, китайският председател Цзян Цзъмин предложи “8-те стъпки и становища за обединението на родината”. Те са:

Първо, спазва се принципът за единен Китай.

Второ, Китай не се противопоставя Тайван да развива неправителствени икономически и културни отношения с други страни. Но възразява против мероприятията на тайванските власти, с цел т.н. “разширяване на международното пространство за съществуване”.

Трето, провеждат се преговори за мирно обединение между двата бряга на протока.

Четвърто, не бива да се води война между китайците, обединението на родината трябва да е реализирано по мирен начин.

Пето, съдействие за обмен и сътрудничество между двата бряга на протока.

Шесто, сънародниците от двата бряга на протока трябва заедно да наследят и развиват традициите на китайската култура.

Седмо, трябва напълно да се зачита начин на живот на тайванските сънародници и желанието им за спазване на законните им права. Трябва де се защитят всички законни интереси на тайванските сънародници.

Осмо, покана към тайванските лидери да посетят континенталната част на Китай; от друга страна с удоволствие ще бъде приета покана от Тайван за визита там за обмяна на мнения по някои въпроси.