Тайвански въпрос

中国国际广播电台

  След Втората световна война, и от юридическа и от фактическа гледна точка, връщането на Тайван в Китай е факт. Възникването на тайванския въпрос е свързано с разпалената от Гуо Миндана гражданска война, но по-важната причина е намесата на чужди сили.

Тайванския въпрос и гражданската война.

По време на антияпонската война Гуо Миндан и ККП създадоха единен фронт в борбата с японските агресори. След победата в антияпонската война, Гуо Миндан, начело с Джиан Джиешъ и с подкрепата на САЩ започна гражданска война в цялата страна.  Китайският народ, начело с ККП да води 3-годишна война и свали правителството на Гуо Миндана. На 1-ви октомври 1949 година се провъзгласява създаването на Китайската народна република, и единственото законно правителство на Китай. Част от членовете на Гуо Миндана избягват в Тайван и с подкрепата на американското правителство, разделят острова от континенталната част на страната.

Тайванския въпрос и отговорността на САЩ

След Втората световна война в обстановката на Студента война между Изток и Запад, а заради стратегическото си влияние в света и своите интереси, американското правителство напълно подкрепя Гуо Миндана да разпали гражданска война в Китай. Но  най-накрая американското правителство не постига целта си.

След създаването на Китайската народна република американското правителство остаряла и предпазлива политика към Китай, дори предприема въоръжена намеса в отношенията между двата бряга на Тайванския проток след започването на корейската война. През 1950 година Седми американски флот влиза незаконно в Тайванския проток, а 13-ият военновъздушен отряд се установява в Тайван.

 Пред декември 1954 година САЩ и тайванските власти подписват т.н “Договор за обща отбрана”, според който Тайван е под “защитата” на САЩ. Грешната политика на САЩ на намеса във вътрешните работи на Китай довежда до дългосрочно напрегнато противопоставяне в района на тайванския проток. Тайванският въпрос и става важен спор между Китай и САЩ.

С промяната в международната ситуация и засилването на КНР, САЩ започват да променят политиката си към Китай. Проявява се тенденция за възстановяване на двустранните отношения. През октомври 1971 година на 26-то Общо събрание на ООН е приета резолюция № 2758, в която се възстановяват всички законни права на Китайската народна република в ООН и се изгонват представителите на тайванските власти.

През февруари 1972 година по време на посещението на американския президент Никсън в Китай двете страни подписват “Шанхайското съвместно комюнике”, в което се изтъква, че САЩ осъзнават, че всички китайци от двете страни на Тайванския проток са част от един Китай в света, Тайван е част от китайската територия. Американското правителство безапелационно подкрепя. 

През декември 1978 година американското правителство приема трите принципа на китайското правителство за установяване на дипломатически отношения между двете страни, т.е. прекъсване на официалните връзки с тайванските власти, ликвидиране на “Договора за обща отбрана” и изтегляне на американските войски от Тайван.

На 1-ви януари 1979 година Китай и САЩ официално установяват дипломатически отношения. В съвместното комюнике по този повод се заявява, че САЩ признават, че Китайската народна република е единственото законно правителство на Китай. В тази рамка американският народ ще запази културни, търговски и други неофициални връзки с тайванския народ. САЩ признават позицията на Китай, т.е. че има само един Китай в света, Тайван е част от китайската територия.

За съжаление само 3 месеца след установяването на дипломатическите отношения между Китай и САЩ, американският конгрес прие т.н. “Закон на връзките с Тайван”, който влиза в сила след подписа на президента. Много клауза в този закон са в разрез с Комюникето за установяване на дипломатически отношения между Китай и САЩ, и с Международните норми. Според този закон, американското правителство продължава да продава оръжия на Тайван и да се намесва във вътрешните работи на Китай, което създава пречки на обединението между Тайван и континенталната част на Китай.

За разрешаване на въпроса за продажбата оръжия на Тайван, на 17-ми август 1982 година двете страни се споразумяват и обнародват трите съвместни комюникета, за китайско-американските отношения, т.е. Комюникето от 17-ти август. В комюникето американското правителство заявява, че САЩ няма да следват дългосрочна политика за продажба на оръжия на Тайван, а качеството и количеството на продадените на Тайван оръжия не могат да надвишат равнището на тези, продадени за няколкото години след създаването на официални отношения между Китай и САЩ.

САЩ постепенно ще намалят продажбата оръжия за Тайван и след известно време ще я спрат, до окончателното разрешаване на въпроса. Но от дълго време насам, САЩ не изпълняват комюникето, и непрекъснато нарушават наредбите в комюникето. През септември 1992 година американското правителство дори решава да продаде 150 изтребитела еф-16, което създава нови препятствия за развитието на китайско-американските отношения и за разрешаването на Тайванския въпрос.

Американското правителство трябва да поеме своята отговорност за неразрешаване на тайванския въпрос.