Население

中国国际广播电台
 

До края на 2001 година общото население в Тайван е 22 милиона и 400 хиляди. На всеки километър има средно 619 души.

Тенденцията към застаряване на тайванското население се засилва. До края на 2001 година процентът на населението от 0 до 14 години се понижи до 25.8%, а от 15-64 години се повиши до 67.4%, 6.8% от населението е над 65 години.

Населеното разположение в Тайван не е балансирано. В планинския район с 1000 м над морското равнище, което заема една трета от територията на Тайван, на всеки километър живеят само 20 души. А в градове броят е над 4800. Особено в град Тайпе, Гаосион, Тайджон, Джилон, Синджу, Джиаи и Тайнан, площта на тези 7 града само заема 2.9% от общата територия на Тайван, но населението им заема 31% от цялото население на Тайван.

Политиката за населението в Тайван непрекъснато се регулира, съобразено със социално-икономическото развитие. От 1965 година в Тайван се въвежда “семейната програма”, в която се определят условията за сключване на брак и раждане, се предлага курс за раждане на две деца на едно семейство. В резултат на това раждаемостта постепенно се понижава и намалява прираста на населението на Тайван. Но намаляването на растежа довежда до застаряване на населението и недостиг на работна ръка. Затова през 1990 година тайванските власти коригираха “Програмата за демографската политика” и предложиха всяко семейство да има 3 деца. През последните години предприемат мерки за поощряване на раждаемостта.