Ли Къцян: Не можем да говорим за дефлация в Китай
  2015-03-15 14:49:36

Китайският премиер Ли Къцян заяви, че не може да се каже, че в страната има дефлация. «Въпреки сравнително ниските цени на стоките в Китай, не може да се каже, те са причината за дефлацията в останалата част на света. »- каза Ли Къцян.

Ли Къцян каза също, че има няколко обяснения за дефлацията. Общопризнато схващане е, че дефлация се наблюдава, когато цените на стоките в една страна имат траен отрицателен растеж. През януари цените на потребителските стоки в Китай отбелязват положителен ръст, индексът е по-висок спрямо февруари. Затова не може да се каже, че в Китай има дефлация.

Ли Къцян каза:

«През миналата година Китай внесе 310 милиона тона суров петрол, 930 милиона тона желязо. Количеството на внесените суровини се увеличава, обаче цената им пада. Това се дължи на рязкото понижаване на цената на стоките на едро в света. Ние предприемаме мерки за справяне с това.»

Ли Къцян добави, че се надява световната икономика да се избави от рецесия и да се съживи по-бързо.