Ли Къцян се срещна с румънския премиер
  2014-12-17 10:31:40

Вчера сутринта китайският премиер Ли Къцян се срещна с румънския си колега Виктор Пoнта в Белград.

Ли заяви, че в момента Китай и Румъния са в процес на реализиране на поредица от проекти за сътрудничество, договорени през септември тази година и двете страни желаят да засилят сътрудничеството в областите на ядрената енергия, топлинната енергия и други енергийни проекти, както и в транспортната инфраструктура.

По време на разговора им, Понта заяви, че Румъния и Китай са надеждни приятели и партньори и Румъния високо цени политиката на Китай за засилване на сътрудничеството с държавите от ЦИЕ. Румъния е готова да разшири сътрудничеството в областта на ядрената енергия, високоскоростните железници, авиацията, селското стопанство, културата и други области.