ПК на ОСНП разгледа проектозакон за безопасността на труда при производството
  2014-08-26 19:08:26

На 25-ти проектозаконът за безопасността на труда при производството бе връчен на 10-то заседание на ПК на 12-то ОСНП за второ разглеждане. В проектозакона се регламентира, че ще бъдат засилени наказанията срещу предприятия, отговорни за причиняването на злополуки и аварии.

В зависимост от степента на злополуката или аварията, предприятията ще се наказват с парична глоба от 10 хиляди до 5 милиона юана. Отнемане на 35% до 80% от годишната заплата се предвижда за лица отговорни за инцидента.

В проектозакона се предвижда също, че ако заемащо отговорна позиция в предприятие лице е намерено за виновно за причиняването на сериозна авария, то не може да заема ръководно място в предприятието доживотно.