Радио Китай за чужбина
Към началната страница


За по-добър свят

„Светът ще се промени, когато ние се променим”


Център за здраве и себеусъвършенстване КАЛАГИЯ

/Център по ушу&тайчи, китайски език и култура КАЛАГИЯ, гр.Русе, България, www.kalagia.org/


Център КАЛАГИЯ обединява три отделни сдружения/асоциации/: Сдружение спортен клуб Калагия, Сдружение за българо-китайско приятелство и Българска асоциация Ян тайчи бойни изкуства. Създаден през 1989г. с цел развиване и популяризиране на Науката за себеусъвършенстване на човека, наречена УШУ –„Воинско изкуство”.


Понятието „Воин” във висшия смисъл означава всеки човек, който опознава и овладява себе си, за да служи на Другите, на Доброто и Мира в света. Наричали са ги още „Воини на Светлината”. УШУ е хармонично единство на теория, практика, педагогика, методика. В основата на теорията лежи древната китайска философия, философията на чан будизма, даоизма и конфуцианството. Космополитните китайски Философия, Медицина, Астрология, Изкуство.

УШУ е великолепно, уникално съкровище на китайската култура, което се развива от векове.

УШУ е чудесно съчетание на гимнастика, упражнения за дишане и съсредоточаване, за гъвкавост и еластичност. Изпълнението на формите – „красива хореография”, са истинска естетическа наслада. Движенията отразяват енергетичните закони на връзката Човек – Природа – Космос. Затова в УШУ човек се зарежда с енергия. Отива на тренировка изморен, а си тръгва бодър, енергичен, вдъхновен.

В УШУ има 2 основни направления:

външно – включва стилове, характерни с по-динамични движения. Най-известните стилове произхождат от легендарния Манастир Шаолин.

вътрешни – най-известният стил, който развива вътрешната жизнена енергия „Чи”, се нарича Тайджичуан (Тайчичуан) – „Форма на Великия предел”.

Истинското УШУ има 3 важни отличителни белега:

1. Основата на възпитанието е Морала и Етиката.

2. Уважението и предаността към Учителя и Школата, към Учението.
   Понятието „Учител” на Изток е свещено.

3. Най-важното е да победиш себе си, а не другите.

Древните Мъдреци са казали, че „Властелин на света е не този, който победи другите, а този, който победи себе си.”

Древното "Воинско изкуство"помага на човека да възстанови равновесието си и да изгради необходимите качества на хармоничната личност, качества, които са заложени у всеки от нас.


Всеки, който има известна практика, правилна практика, е забелязал положителната промяна в себе си – от физическото тяло, психиката, ума и духа до развиване на потенциалните способности на човека да се реализира в живота. Това се дължи на факта, че УШУ се основава на Абсолютните Универсални Природни и Космически закони.

УШУ ни учи на много неща – дисциплина, уважение, постоянство, морал, етика, почтеност.

Учи ни как да бъдем здрави, енергични, да овладяваме тяло, психика, ум, дух. Учи ни как да бъдем в хармония със себе си, с хората, с Природата, с Космоса. Да работим в екип, с търпение, отговорност, откритост, да се борим с разрушителя на човешката личност и общество – егоизма т.е. със себе си – най-трудната и не винаги успешна битка.

Но също така УШУ ни учи на радостта от живота – радостта от истинските неща и ценности. Радостта от истинския смисъл на човешкия живот.

Какви качества изгражда ушу?

Спокойствие, уравновесеност, последователност, увереност, неотклонност. Но всъщност положителните качества се изграждат в резултат от осмислянето и следването на Пътя на себеусъвършенстването. Обратно – отрицателните качества се появяват и задълбочават при процеса на деградация – когато човек загуби Пътя.

В древността учениците са били прецизно подбирани чрез трудни изпити за морал, етика, преданост, почтеност, ум, духовна извисеност и всеотдайност. Живеели са и са се обучавали в условия на изпитания и по строги правила.

Днес част от Знанието е дадено на хората от цял свят, за да могат да са по-здрави, по-мъдри, а животът им – по-хармоничен и по-смислен.

Дълбочината на знанието е огромна, но тя се постига единствено чрез „вътрешно израстване” на този, който практикува – т.е. той трябва да прилага Висшите принципи на Учението в живота.

С УШУ днес може да се занимава всеки – независимо от възраст, пол, раса, религия – то е универсално. Обаче ползата, която ще получи всеки, ще зависи от самия него – колко сериозно се отнася, колко е силно желанието му, колко е искрен, колко е продължително постоянството му. Колко стриктно се спазват морално-етичните закони. И дали живее само за себе си или служи на хората и им помага и те да се усъвършенстват.


Оздравителните аспекти на ушу(wushu) представляват неотменна част от традиционната китайска медицина. Доколко са ефективни, съдете сами: съгласно китайските източници „практикуващият системите ушу(wushu) повишава защитните свойства на организма”. Постоянните занятия дават практическо умение в достигането на забележително здраве и продължителен срок на живот... тогава на човек няма да са му нужни купища лекарства.

Звучи твърде вдъхновяващо!

Системите са официално въведени в здравните заведения за лечение и възстановяване, в училищата за здраве и правилно формиране и развитие на личността на децата, във фирмите – за премахване на умората, възстановяване и подобряване психофизическата и умствена дейност, повишаване на работоспособността и ефективността на труда.

За никого не е тайна, че съвременият човек изпитва силни психологически пренатоварвания. Повече от 70% от хората, обръщащи се за помощ в поликлиниките, страдат от функционални нарушения от психологичен произход. Как да се борим с различните видиве стрес, на които сме подложени? С какви методи? И къде да търсим тези методи? В света все по-категорично се налага мнението на специалисти и практикуващи, че един от най-подходящите начини за това и един от пътищата за евoлюционно развитие на човека в съвременните условия на живот е пътят на древните китайски традиции, наречени УШУ(WUSHU). Това е учение, сложен комплекс на духовната и физическата култура, нямаща аналог в европейската традиция, тъй като представлява реализация на основната източна концепция за единството на микрокосмоса на човека и Мaкрокосмоса, постигане на хармония със света и със себе си.

Тези практически системи се базират на традиционните теории на китайската медицина за циркулацията на жизнената енергия „Чи”, за точките и меридианите, за връзките им с вътрешните органи, за развитието на енергетиката на организма – цигун (qigong).


Наградените от клуб "Калагия" след Държавното първенство по ушу

Тренировка в парка

Отработване на движенията

Тренировка сред разцъфналите дървета

Най-малките в клуба

Подготовка за тайдзидзиен

Рожденият ден на Мария Неделчева

Най-важното е постигането на баланс

Бъдещите майстори по ушу
Copyright © 2011 CRI.Радио Китай за чужбина