За нас
За Радио Китай
Пишете ни
in Web bulgarian.cri.cn
| Начало | Културна панорама | Здраве от Изтока | Икономика | Социален живот | Пощенска кутия |
Стамен Янев: Възможностите, които предлага България като дестинация за китайски инвестиции ще бъдат двигателя на двустранните отношения
2017-04-10 16:10:38 cri

- Г-н Янев, през юни бяхте на форума за инвестиционно сътрудничество „Китай – Централна и Източна Европа" в Нинбо. Какви са впечатленията ви, сверихте ли си часовника за това къде сред останалите централно- и източноевропейски страни се намира България на китайската инвестиционна карта?

- Да, през м. юни тази година в град Нинбо имах честа да присъствам на инвестиционен форум "Китай - Централна и Източна Европа – семинар за инвестиционно сътрудничество". Той включваше двустранни срещи между ръководителите на инвестиционните агенции от ЦИЕ и китайски предприемачи, презентации на възможностите за инвестиции и перспективите пред потенциалните китайски инвеститори в конкретните държави. Констатирахме известно изоставане в контактите ни с китайския бизнес, и работим активно за наваксване на това забавяне.Някои от страните от ЦИЕ – визирам особено Унгария и Полша, имат огромен напредък в отношенията си с Пекин, но аз смятам, че недостатъчно познатите досега възможности на България за китайски инвестиции, привличат и ще продължат да привличат интерес.

- По време на форума имахте среща с директора на Агенцията за насърчаване на инвестициите към Министерството на търговията на Китай г-н Лиу Дзянсун, по време на която дискутирахте „механизма за контакти" с български компании на агенцията. Бихте ли представил по-подборно този механизъм, сроковете в които той ще започне да работи и какви конкретни мерки предвижда?

- Представеният презсептември миналата година "контактен механизъм" на Китайската агенция за насърчаване на инвестициите ще улесни бизнес контактите между компании и предприемачи от Китай и от България. По време на разговорите ни в Нинбо китайските домакини изложиха основните идеи на механизма, насочени към промотиране на бизнес-контактите между компании и предприемачи от Китай и България. Контактният механизъм е инвестиционна програма, която се осъществява съвместно между Китайската агенция за промотиране на инвестициите и агенцията за информация и чуждестранни инвестиции на Полша.

- През последната година Китай бе доста активен в усилията си да убеждава страните от Централна и Източна Европа, че той е правилният избор, когато стане дума за мащабни инвестиции, особено в инфраструктурни проекти като пристанища, пътища, железопътен транспорт. В същото време редица големи китайски компании в сферата на телекомникациите, машиностроенето и високите технологии се опитват да стъпят стабилно на европейския пазар.При всяко посещение на български правителствени представители в Китай в последните години постоянно се повтаря тезата, че страната ни предлага едни от най-изгодните инвестиционни условия в ЕС.На този фон, какво е положението с китайските инвестиции в България през последната година?Започна ли китайският бизнес да се възползва от условията, които предлагаме?

- Последната година-две отбелязваме засилен инвестиционен интерес на Китай към България. Откри се автомобилeн завод в Ловеч, в резултат на съвместен проект между Литекс Моторс и „Грейт Уол". На държавно ниво, в периода 2013 – 2014г. бяха организирани посещения на делегации на висши държавни служители от България в КНР и обратно, което е важен сигнал за потенциал за развитие на по-активни икономически отношения.Създадени са НПО за осъществяване на бизнес контакти между двете страни, има подписани вече споразумения за икономическо сътрудничество – фактори, които в голяма степен благоприятсват инвестиционните процеси и дават по-голяма сигурност на потенциалните инвеститори.

През 2014г. проведохмедваинвеститорски форума в Пекин и Шанхай, с цел представянето на условията и възможностите за инвестиране и развиване на бизнес в България, и подчертаване предимствата на страната ни като привлекателно място за чуждестранните инвестиции.До края на 2015 г. БАИ ще проведе още една международна конференция и една кръгла маса в Шанхай.Инвестиционната конференция и кръглата маса ще се провеждат в рамките на два дни като в кръглата маса под формата на работен обяд или вечеря ще участват до 25-30 човека, а инвестиционната конференция ще е за около 100 участника на събитие.

- В момента китайските инвеститори са едни от най-ухажваните навсякъде по света, западните страни хвърлят доста усилия за привличането им.Работи ли се във Вашата агенция по специална стратегия за привличане на китайски инвестиции и по сформирането на екип, чийто фокус да бъде Китай?Задавам Ви този въпрос по две причини. Първо, защото за китайския бизнес благоприятна среда за инвестиране означава не просто наличието на правила и тяхното спазване, а привличането му изисква подход, съобразен с китайската бизнес култура, която продължава да е трудно разбираема за много хора на Запад. От друга страна, самите китайци също се нуждаят от по-добро разбиране на инвестиционните, политически, икономически и социални условия в дадена страна, за да бъдат убедени да си вложат парите в нея, а България е много слабо позната в Китай. Можем ли да кажем, че в Агенцията ви разбират китайските инвеститори и нещата, от които те имат нужда за да започнат да влагат парите си в България?

- Нашата агенция се стреми да поддържа еднакво добри отношения със всеки който желае да осъществи инвестиция в рамките на страната, включително и инвеститори от Китай. Българска агенция за инвестиции винаги се отзовава на запитвания от страна на потенциални инвеститори.Стабилността и големите възможности за инвестиции в България, както и ниските данъци са сред основните предимствата, които изтъкваме.Контактите с Китай са от голямо значение за икономическото сътрудничество с България, за това се стараем да ги развиваме. Също така на 23 юни в Софийски университет беше проведена публична лекция на тема „Връзката между съществуващия формат за сътрудничество с Китай 16+1 и новият път на коприната". България има традиционно добро сътрудничество в областта автомобилната индустрия, енергетиката, машиностроенето, телекомуникациите и други сфери.

- Последните няколко правителства на България твърдят, че транспорта и селското стопанство са секторите, в които биха желали да видят китайски инвестиции.И въпреки това в нито един от двата не се наблюдва някакво сериозно раздвижване.Преди време китайска компания направи постъпки за вземането под аренда на големи площи земеделска земя в Северозападна България, но до сделка така и не се стигна.Сега Китай иска включване на варненското пристанище в проекта му за изграждане на икономическа зона по Пътя на коприната.В същото време не личи сериозно желание на България, казвам България тъй като не става дума за едно или две правителства, наистина да работи за привличането на китайски инвестиции.На какво, според вас се дължи тази, бих казал, пасивна позиция – страх, че китайците „ще ни превземат" икономически, подценяване на инвеститорите от тази страна или на нещо друго?

- Не смятам, че можем да говорим за страх или предпазливост – простата истината е, че допреди година-две, България работеше основно върху задълбочаването на контактите си с европейските и другите западни партньори.Много работа имаше за свършване в областта на законодателството, относително към икономиката и чуждестранните инвеститори.Имаше и логистичен недостатък, свързани със загуба на част от контактите ни с традиционните ни партньори в Азия.Със задоволство мога да кажа, че министерството на икономиката на България и в частност БАИ работят много за възстановяване и укрепване на тези контакти.В този контекст аз съм уверен, че предложенията на китайската страна за включване в проекти в България, особено в контекста на „Новия път на коприната", ще бъдат посрещнати радушно и с големи очаквания.

- Унгария от години вече действа като логистичен център за Централна и Източна Европа на много китайски компании, в Полша е един от европейските центрове на „Хуауей", в Румъния ще бъде изграден регионален център на тази компания. Отново в Румъния и в Турция китайци ще строят високоскоростни железопътни линии, сериозни инфраструктурни проекти с китайско участие са в ход в Сърбия и Гърция. Къде е България в този процес и в кои области, според Вас, имаме капацитет, реални възможности и желание да се борим за привличането на китайски инвестиции, които сериозно навлизат във всички наши съседи?

- За периода 1996-2014 г. инвестираните средства от Китай са на стойност 133,7 млн. eвро. Гледаме с голям ентусиазъм на възможностите за двустранно сътрудничество, особено в стратегически за България сектори като инфраструктурата, енергетиката, машиностроенето и автомобилостроенето, селското стопанство и в частност производството на традиционни български продукти като кисело мляко, вино, етерични масла.България създава впечатление да се включва късно в контактите с Китай, но аз съм уверен, че възможностите, които предлага страната ни, ще дадат една нова перспектива на китайските бизнесмени и предприемачи, които имат интерес към развиване на бизнес у нас.

- Готовността на инвеститорите да влагат парите си в дадена страна зависи от политическата и икономическа динамика там.В този смисъл, събития като украинската криза и проблемите с гръцкия дълг, могат да се разглеждат като благоприятни за привлачането конкретно на китайски инвестиции от България. Прави ли нещо страната, за да се възползва от тези процеси и привлече китайски капитали в по-краткосрочен план?

- България е категорично островът на стабилността на Балканите, с доказана политическа и икономическа устойчивост.Работим в посока България да се възползва максимално от мястото си на мост между Европа и Азия и установените добри контакти да насърчат инвестиционния поток от двете страни.БАИ работи активно и със съседните на България страни, с цел разработването на съвместни проекти с китайски инвеститори.Оптимисти сме, че задълбочаването на контактите помежду ни ще допринесе за ускоряване на инвестиционния поток в краткосрочен план.

- Доколко сте запознат с работата на Секретариата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, който действа от почти три години и който в Пекин разглеждат като главната платформа за инвестиционно сътрудничество с нашия регион.Какви са отношенията на вашата агенция с този секретариат и как бихте оценил работата на българския координатор до момента за привличане на китайски инвестиции?

- Механизмът за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е въведен официално през 2012 г. и оттогава е акцент на Китайската стратегия за външна политика. През последните години тази политика привлича най-големите инвестиции от Русия и Китай в този регион.На 3 юли тази година в гр. Чунцин на среща между лидери от Китай и представители на страните от Централна и Източна Европа са подписани 25 споразумения за сътрудничество в областта на машиностроенето, стокообмена, химическата промишленост и реализация на регионални проекти. Подписаните 25 проекта се отнасят към различни области на сътрудничество между Китай и източноевропейските държави България, Унгария, Румъния и Чехия. С Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на земеделието на Китайската народна република, подписан в Букурещ на 29 октомври 2014г.се предвижда създаването на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ. Центърът е към Министерството на земеделието и храните на Република България. Целта на Центъра е засилване на двустранното и многостранно сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ в областта на земеделието и храните чрез идентифициране и избиране на ключовите му области и стимулиране ефективното взаимодействие между икономически субекти от 17-те страни. Центърът е платформа за планиране и стимулиране осъществяването на практическо сътрудничество между реални субекти в селското стопанство – сдружения и компании, занимаващи се със земеделие, прибиране и обработка на продукция, производители на храни, напитки и оборудване за селското стопанство, търговци и инвеститори в тези области.

- Нека поговорим за друг изключително важен проект, за чиято реализация Китай хвърли големи усилия – Азиатската банка за инфраструктрни инвестици (АБИИ).Една от главните цели на тази институция са инвестиции в проекти в рамките на друга мащабна китайски инициатива – „Един пояс, един път", обхващаща изграждането на икономическа зона по Пътя на коприната и т.нар.Морски път на коприната през 21 век. Целта на тези два проекта е икономическа интеграция на Евразия и създаването на надеждна сухопътна връзка между Китай и Европа. България е част от Пътя на коприната и със сигурност би спечелила от реализацията на проекта „Един пояс, един път", но досега правителството не е заявило желание да се присъедини към АБИИ, при все че на практика почти всички наши партньори от ЕС го направиха. На какво се дължи тази позиция и възможно ли е тя да се промени?

- Ще Ви поправя в това твърдение. Като партньори в АБИИ участват едва 12 държави-членки на ЕС и единствената страна от Централна и Източна Европа, която се включи като пълноправен член е Полша. Тук не мисля че става въпрос за липса на външнополитическа далновидност, а просто за икономически възможности. Разширяване на икономическите и бизнес отношения с Китай и въобще с Азиатския регион е приоритет за нас.Специално страните от ЦИЕ имаме възможността да разгърнем активно нови форми на контакт с Китай, най-вече посредством лансирания от Пекин Контактен механизъм за стратегическо разширяване на сътрудничеството със страните по т. нар.„Нов път на коприната".Аз съм уверен, че възможностите, които предоставя България като дестинация за китайските инвестиции, ще са двигател за широко разгръщане на потенциала на двустранните отношения.Работим активно и партньорските ни агенции от съседните на България страни от региона, именно в посока на разширяване на възможностите за сътрудничество с Китай.

- В предишния въпрос споменах за инициативата „Един пояс, един път" и проектите, които тя обхваща – изграждането на икономическа зона по Пътя на коприната и Морския път на коприната през 21 век. Това са проекти, които имат пряко отношение с притока на китайски инвестиции на Запад. Как в Агенцията за инвестиции се оценяват тези проекти, потенциалните ползи за България и участието на страната ни в тях?

БАИ работи активно върху конкретен план за действие за интегриране на цяла серия възможни съвместни проекти, в рамките на Контактния механизъм.По време на срещите си в Нинбо имах възможността да представя страната ни като изключително благоприятна за китайски инвестиции дестинация. Особено що се отнася до нововъведените административни облекчения за чуждестранни предприемачи, действащия 0% корпоративен данък за инвестиции в райони с висока безработица, 10-процентния плосък данък върху доходите на фирмите и фиксирания на 20 % ДДС. Определено видях интерес от страна на нашите партньори да проучат и да се възползват от тези благоприятни условия.Усилията и двустранните контакти в тази посока ще продължат, именно защото в БАИ вярваме в общия интерес от развиването им.

Още подобни теми
Коментари
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China